Banner
Banner

“โรคอ้วน” ภัยร้ายสำหรับลูกน้อย

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจไม่รู้ว่าการปล่อยให้ลูกน้อยอ้วนเกินพอดีเป็นการสร้างปัญหาทั้งด้านร่างกาย และสภาพจิตของลูกในระยะยาวได้ มาดูกันว่าโรคอ้วนเปรียบเหมือนภัยร้ายที่ทำลายชีวิตลูกรักของคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบ้าง

โรคอ้วนเป็นภาวะผิดปกติในระยะยาว เซลล์ไขมันในร่างกายจะมีช่วงที่เจริญเติบโตอยู่สองช่วงคือวัยเด็กและวัยรุ่น การมีจำนวนเซลล์ไขมันสะสมมากในวัยเด็ก จะทำให้การลดน้ำหนักตัวในวัยผู้ใหญ่ทำได้ยากมากยิ่งขึ้น และยังมีแนวโน้มสูงมากๆ ที่เด็กน้อยจะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกินต่อไปค่ะ

ปัญหาน้ำหนักตัวในวัยเด็กยังก่อให้เกิดปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจดังนี้ค่ะ

ปัญหาของเด็กน้ำหนักเกิน

เด็กอ้วนมักจะมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจในตัวเอง เกิดปัญหาในการเข้าสังคม รู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งในบางกรณีความไม่มั่นใจเล็กๆ น้อยๆ อาจค่อยๆ สะสมเป็นปมปัญหา จนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะ ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านจิตวิทยาที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอ้วนจะต้องสังเกต และคอยให้กำลังใจ หรือหาทางออกให้ลูกคลายปัญหาวิตก และคลายความเครียดทางใจนะคะ

ปัญหาทางสุขภาพร่างกายหลายๆ อย่างก็อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุของความอ้วน เนื่องจากเด็กโรคอ้วนมีไขมันสะสมในร่างกายสูง ทำให้การทำงานในการหายใจเพิ่มขึ้น จึงเป็นเหตุให้มีสมรรถภาพปอดลดลง อาจเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น หรือเป็นโรคหอบหืด

น้ำหนักเกินยังทำให้ร่างกายมีโอกาสได้รับบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น เช่น เกิดอาการข้อต่อบาดเจ็บ หรือการเจ็บกระดูก หรือกล้ามเนื้อ เพราะข้อเข่าและข้อเท้าต้องรับน้ำหนักตัวที่มากเกินไป

ส่วนมากการมีน้ำหนักเกิน มักจะมาพร้อมๆ กับโรคอื่นๆ ด้วย เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด เด็กโรคอ้วนมักมีความดันเลือดสูง โดยเฉพาะเด็กที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อย และความดัน เลือดสูงสัมพันธ์กับมวลไขมันอย่างมีนัยสำคัญ และมักเป็นโรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม เพราะพบระดับอินซูลินในเลือดสูง เกิดภาวะต่อต้านอินซูลิน โดยพบมากขึ้นตามความรุนแรงของโรคอ้วน และนำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุ่นมากขึ้น

คุณพ่อคุณแม่ทราบถึงผลกระทบระยะยาวจากโรคอ้วนต่อลูกรักดังนี้แล้ว จึงควรพยายามหัดนิสัยการรับประทาน และปรับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนให้ลูกตั้งแต่ยังเด็กนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาต้องมาทนทรมานกับโรคอ้วนเมื่อเติบโตขึ้นไปค่ะ

ที่มา: แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก พ.ศ. 2557 ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

 

เคล็ดลับน่ารู้

 

Careline เคียงข้างคุณแม่...ดูแลลูกรัก

ทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ