การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก และการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ/โภชนาการของมารดาก็มีความสำคัญเมื่อให้นมลูก

การตัดสินใจไม่ให้นมลูกอาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข นมผงสำหรับทารกเหมาะตั้งแต่แรกเกิดเมื่อทารกไม่ได้กินนมแม่ ขอแนะนำให้ใช้นมสูตรทั้งหมดตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์ ผู้มาเยี่ยมเยียนด้านสุขภาพ พยาบาลสาธารณสุข นักโภชนาการ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการดูแลแม่และเด็ก

และควรคำนึงถึงผลกระทบทางการเงินด้วย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมและการให้อาหารทั้งหมดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการจัดเตรียมที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพได้

เงื่อนไขและข้อตกลง

โปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้อย่างละเอียด หากคุณเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้ง กฎประจำบ้านที่ใช้ในห้องแสดงความคิดเห็น กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์ และสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

1. ดูเม็กซ์จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โปรดเลือกชมเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ตามต้องการ

2. เว็บไซต์และเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ถูกจัดทำขึ้นตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์เท่านั้น ดูเม็กซ์ไม่รับรองว่าข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้จะเกี่ยวข้องหรือเหมาะสมกับประเทศอื่นๆ

3. เว็บไซต์นี้เสนอทางเลือกในการเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับนมสำหรับแม่ตั้งครรภ์ (pregnancy milks) แม่ให้นมบุตร (breast feeding mom milks) และเด็กวัยเจริญเติบโต (growing up milks) ของดูเม็กซ์ หากคุณเลือกที่จะดูข้อมูลนี้ ถือว่าคุณยอมรับว่าดูเม็กซ์นำเสนอข้อมูลดังกล่าวตามความต้องการส่วนบุคคลของคุณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น

4. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์แล้ว คุณจะได้รับชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมลล์) และรหัสผ่าน คุณต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในที่ที่ปลอดภัย และห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ คุณจะรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที เมื่อพบว่ามีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณแก้ไขชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในกรณีที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความปลอดภัย

5. บัญชีผู้ใช้ทุกบัญชีจะต้องลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลล์ส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลล์ที่คุณใช้งานเป็นประจำเพื่อความสะดวกในการส่งอีเมลล์ควบคุมให้แก่คุณ บัญชีผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลล์ของบุคคลอื่นหรือที่อยู่อีเมลล์ชั่วคราวอาจถูกปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราอาจขอให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้อีกครั้ง หากสงสัยว่าผู้ใช้ดังกล่าวลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลล์ที่ไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้หากพบว่าผู้ใช้ท่านใดก็ตามใช้ proxy IPs (ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล) เพื่อพยายามหลบซ่อนการใช้บัญชีผู้ใช้ของดูเม็กซ์หลายๆ บัญชี หรือมีผู้ใช้จากชาติอื่นแอบอ้างเป็นผู้ใช้คนไทย หรือรบกวนการให้บริการใดๆ ของเราไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม

6. การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ดูเม็กซ์และกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต หรือการเผยแพร่เว็บไซต์นี้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหาย โดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ หรือจากการติดไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตาม 'สภาพที่ได้รับ' โดยไม่มีการรับประกันใดๆ หรือคุณค่าการเป็นสินค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์

7.ดูเม็กซ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องคงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ทั้งหมดไว้โดยสมบูรณ์ ห้ามมิให้ทำการลอกเลียนแบบ เผยแพร่ซ้ำ ลงประกาศซ้ำ ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากดูเม็กซ์ เมื่อคุณส่งหรือลงประกาศข้อมูลใดๆ ไปยังหรือบนเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้มอบสิทธิ์ที่ไม่จำกัดทั่วโลกโดยถาวร ไม่สามารถเพิกถอนหรือมอบอำนาจแทนกันได้ และปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของคุณให้แก่เรา ในการใช้ประโยชน์ ผลิตซ้ำ ดัดแปลงแก้ไข ปรับปรุง ตีพิมพ์ แปล และสร้างผลงานจากของเดิมหรือแสดงหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นไปทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดก็ตามโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

8.เครื่องหมายการค้า โลโก้ ตัวอักษรและสัญลักษณ์ในการให้บริการ (รวมเรียกว่า 'เครื่องหมายการค้า') ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของดูเม็กซ์ ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นการให้สิทธิ์หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ไม่ว่าโดยนัย นิ่งเฉย หรือในลักษณะใดก็ตามในเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากดูเม็กซ์ ห้ามมิให้นำเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปใช้งานนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยเด็ดขาด โปรดทราบว่าดูเม็กซ์จะดำเนินคดีทางกฎหมายรวมทั้งการดำเนินคดีทางอาญาอย่างถึงที่สุดกับผู้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาในเว็บไซต์

9.คุณสามารถใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น คำปรึกษา คำแนะนำ จดหมาย ข่าวสาร ความคิดเห็น ประกาศ ข้อความ กราฟิก ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง รูปภาพ วิดีโอ สถิติ และข้อมูลอื่นๆ ("เนื้อหา") ทั้งนี้ เนื้อหาบางส่วนจัดทำขึ้นโดยดูเม็กซ์ และอีกบางส่วนถูกจัดทำขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่ใช้งานเว็บไซต์ ("ผู้ใช้") เช่น ความคิดเห็นและมุมมองของผู้ใช้ที่นำเสนอผ่านทางข้อความที่ลงประกาศไว้ในห้องแสดงความคิดเห็น ดูเม็กซ์พยายามที่จะเก็บรักษาเนื้อหาที่เราประกาศลงในเว็บไซต์ให้มีความความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย แต่ดูเม็กซ์ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเที่ยงตรง คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความทันเวลา หรือความไม่ขัดแย้งกับความคิดเห็นของคุณของเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะจัดทำโดยดูเม็กซ์หรือโดยผู้ใช้ก็ตาม เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกลุ่มสนทนาเหล่านี้ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามกฎประจำบ้านของเรา

10.รูปภาพบุคคลหรือสถานที่ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของดูเม็กซ์ หรือดูเม็กซ์นำมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตแล้ว ห้ามนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้งาน หากมิได้มีการอนุญาตไว้โดยเฉพาะเจาะจงในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการอนุญาตเป็นกรณีพิเศษที่ระบุไว้ในที่อื่นของเว็บไซต์นี้ การนำรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า นโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือ กฎหมายในการเผยแพร่ ตลอดจนข้อบังคับและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสื่อสาร

11.หากคุณพบเห็นการดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ใช้ท่านอื่นลงประกาศหรืออยู่ในเว็บไซต์ และคุณต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้เราทราบ โปรดคลิกที่ลิงค์ 'แจ้งเรื่องร้องเรียน' ในหน้าเอกสารที่ผู้ใช้ท่านนั้นได้ลงประกาศไว้

12.พึงโปรดเข้าใจว่า การนำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ทั้งดูเม็กซ์และผู้ใช้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการทางการแพทย์ การให้คำปรึกษา กฎหมาย หรือบริการหรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เนื้อหาในเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพ และมิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาการเจ็บป่วยบางอย่างหรือคำถามอันเกี่ยวเนื่องกับอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาด้านกฎหมาย ควรขอคำแนะนำจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยก่อนที่คุณจะใช้วิธีการรักษาใดๆ ก็ตาม

13.ดูเม็กซ์ขอแนะนำว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณหรือบุคคลอื่น (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ตู้ปณ. ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมลล์ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้) ในกลุ่มดูเม็กซ์ ดูเม็กซ์จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ตามมาภายหลัง หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจ

14.เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ดูเม็กซ์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์อื่นๆ หรือบทวิจารณ์ต่อเนื่องในเว็บไซต์อื่นๆ การรวบรวมลิงค์ที่เชื่อมโดยไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ถือว่าเป็นการรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ดังกล่าวจากดูเม็กซ์ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ห้ามมิให้ทำการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากดูเม็กซ์

15.ดูเม็กซ์ไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของดูเม็กซ์จะใช้งานได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ หรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่มีการขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด

16.ดูเม็กซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

17.ดูเม็กซ์สามารถแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานโดยการอัพเดทข้อความเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานมีผลผูกพันกับคุณ ดังนั้นคุณควรเยี่ยมชมหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้อยู่ในขณะนั้น

18.ดูเม็กซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพ วิดิโอคลิป และประโยคที่ไม่เหมาะสมในหัวข้อสนทนาและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ห้องสนทนา

1.ในระหว่างการสนทนา คุณอาจขอบทบันทึกการสนทนาโดยการคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์หรือซองจดหมายด้านบนสุดของหน้าต่างสนทนา

2.ทั้งดูเม็กซ์และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เกิดจากคำแนะนำที่ได้รับระหว่างการสนทนา หากต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจง โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของคุณ

3.ดูเม็กซ์จะเก็บรักษาบทบันทึกการสนทนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้องสนทนา บทบันทึกการสนทนานี้จะถูกเก็บรักษาไว้ที่บริษัทดูเม็กซ์ประเทศไทยเป็นเวลา 24 เดือน และจะนำไปใช้ในการอบรมและการประเมินคุณภาพ และในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการห้องสนทนาจากผู้บริโภค

4.บทสนทนาในห้องสนทนาทั้งหมดนั้นจะถูกส่งผ่านระบบการส่งผ่านข้อมูลที่ปลอดภัย และเป็นความลับระหว่าง "ผู้สนทนา" กับดูเม็กซ์ ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก "ผู้สนทนา"

5.นอกจากนี้ ในขณะที่ใช้ห้องสนทนาอยู่นั้น โปรดอย่าส่งเนื้อหาใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการคุกคาม กล่าวร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือผิดหลักศีลธรรม หรือเนื้อหาใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือยั่วยุให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายความผิดทางอาญาหรือละเมิดกฎหมาย

กฎประจำบ้าน

1.เราไม่ได้ควบคุม กลั่นกรอง หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้นำมาลงประกาศ หรือนำมาจาก หรือทำให้มีขึ้นในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในการกลั่นกรองเนื้อหา แก้ไข ปฏิเสธ ลบหรือโยกย้ายเนื้อหาใดๆ ที่ถูกส่งมายัง ส่งมาจากหรือส่งผ่านทาง หรือลงประกาศในเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการดังกล่าว

2.กรณีที่คุณยินยอมให้ดูเม็กซ์นำเรื่องราวที่คุณร่วมแบ่งปันไปใช้ คุณยืนยันว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นงานต้นฉบับของคุณเอง คุณมิได้หมิ่นประมาท และมิได้ละเมิดกฎหมายของประเทศไทย และคุณมีสิทธิ์อนุญาตให้ดูเม็กซ์ใช้เรื่องราวเหล่านั้นได้ ทั้งนี้ คุณได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ปรากฏในเรื่องราวของคุณแล้ว หรือได้รับความยินยอมจากพ่อแม่/ผู้ปกครองของบุคคลเหล่านั้น ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นอายุต่ำกว่า 20 ปี

3.ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ (หรือบริการใดๆ ของเรา) เพื่อเหตุผลหรือจุดประสงค์ใดๆ ที่ละเมิดต่อกฎหมาย หมิ่นประมาท รบกวน เป็นอันตราย ก้าวร้าว หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือน่ารังเกียจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามมิให้ส่งข้อมูลใดๆ ก็ตาม ซึ่งดูเม็กซ์พิจารณาเห็นว่าเป็นอันตรายต่อธุรกิจของบริษัท หรือล่วงเกินผู้ใช้บริการท่านอื่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามิได้ทำการส่งข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ รวมทั้งไฟล์ที่เป็นอันตราย รบกวน หรือทำลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือทำลายระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม มายัง ส่งจากหรือส่งผ่าน หรือลงประกาศในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้กระทำการอันใดด้วยวิธีใดก็ตามที่อาจรบกวนการปฏิบัติงาน (และการบริการต่างๆ) ในเว็บไซต์นี้ และห้ามมิให้กระทำการอันใดที่อาจรบกวนการใช้งานและความบันเทิงของผู้ใช้ท่านอื่นๆ (และการบริการต่างๆ ของเรา) ในเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใดก็ตาม นอกเหนือจากที่ดูเม็กซ์ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง

ห้องแสดงความคิดเห็นของเรา

เราได้กำหนดกฎระเบียบสำหรับห้องแสดงความคิดเห็นขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากเว็บไซต์ของเรา กฎระเบียบเหล่านี้จะคุ้มครองผู้ใช้ทุกคนให้มั่นใจได้ว่าคุณจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน

•โปรดนำเสนอเรื่องราวที่มีเนื้อหาสุภาพและเหมาะสม

•ห้ามมิให้แสดงพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวน ก้าวร้าว หรือดูถูกเหยียดหยาม: เนื้อหาที่ส่งมาจะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์และสุภาพ ไม่มีจุดประสงค์ที่จะมุ่งร้าย หรือร่วมแบ่งปันโดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดปัญหา

•ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือสร้างความขัดแย้งเช่น เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย รบกวน หมิ่นประมาท ดูถูกเหยียดหยาม คุกคาม เป็นอันตราย ลามกอนาจาร ผิดหลักศีลธรรม ส่อไปในทางเพศ การเหยียดชนชาติ หรือเนื้อหาที่สร้างความขัดแย้งในเว็บไซต์

•เราจะดำเนินการจัดการกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากพบว่าคุณใช้ล็อคอินหลายล็อคอินเข้าสู่ระบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อก่อกวนกลุ่มสนทนาหรือรบกวนผู้ใช้ท่านอื่น

•โปรดใจเย็น: เนื่องจากผู้ใช้งานในห้องสนทนามาจากหลากหลายกลุ่มอายุและสาขาอาชีพ

•ขณะที่แสดงความคิดเห็น โปรดคำนึงถึงวัยวุฒิและอาชีพของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่กำลังออนไลน์อยู่ด้วย

•เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของประเทศไทย โปรดลงประกาศต่างๆ ของคุณเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อให้สมาชิกและผู้ดูแลเว็บไซต์ท่านอื่นๆ เข้าใจร่วมกัน เราต้องขออภัยที่ไม่อนุญาตให้สมาชิกลงประกาศเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และโปรดทราบด้วยว่าเราจะไม่แปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

•เรายินดีรับข้อเสนอแนะส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเห็นว่ามีประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการจัดการกับข้อเสนอแนะที่ส่งมาซึ่งพิจารณาว่าเข้าข่ายการโฆษณาชวนเชื่อ หรือข้อมูลส่งเสริมการขายหรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม (หยาบคาย ก้าวร้าว ฯลฯ) ดูเม็กซ์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาในข้อเสนอแนะเหล่านั้น

•ห้ามมิให้ลงข้อความเชิงพาณิชย์และข้อความจากหน่วยงานธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ห้องสนทนาของเราเปิดขึ้นเพื่อคุณพ่อคุณแม่และว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ไม่ได้มีไว้สำหรับเป็นสื่อกลางทางการตลาด หรือจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ใช้ของเรา

•ห้ามมิให้มีการแอบอ้างเป็นผู้ใช้ท่านอื่น

•ห้ามมิให้ตั้งชื่อผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม (เช่น หยาบคาย ก้าวร้าว ฯลฯ)

•ผู้ดูแลห้องสนทนาสามารถลงประกาศข่าวสาร พูดคุยคั่นจังหวะ หรือแก้ไข หรือลบข้อความต่างๆ ในห้องสนทนาได้ตามความเหมาะสม

•เรายินดีรับฟังคำติชมทั้งในแง่บวกและแง่ลบ แต่โปรดเสนอความคิดเห็นโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้างต้น การลงประกาศความคิดเห็นส่วนบุคคล หรือความคิดเห็นที่มีลักษณะก้าวร้าวซ้ำไปซ้ำมาเกี่ยวกับสมาชิกสาธารณะหรือสมาชิกบริษัทอาจเข้าข่ายการล่วงละเมิด เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการจัดการกับความคิดเห็นดังกล่าว

•เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราซึ่งได้แก่ คุณแม่ สูติแพทย์ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาพยาบาล จะร่วมพูดคุยในห้องสนทนาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

•ห้ามมิให้มีการดูหมิ่นหรือทำให้ดูเม็กซ์ รวมถึงพนักงานหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ของดูเม็กซ์เสื่อมเสียชื่อเสียง ห้ามมิให้ใช้ห้องสนทนาของเราเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับดูเม็กซ์ หากท่านพบข้อขัดข้องประการใด โปรดคำนึงถึงผู้ใช้ท่านอื่นและส่งอีเมลล์ถึงเราโดยตรง หรือโทรหาเราที่หมายเลข 02 740 3300

•โปรดทราบ: หัวข้อที่สำคัญในห้องสนทนาอาจประกอบด้วยข้อเสนอแนะและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนมผงดัดแปลงสำหรับทารก หรือการเลี้ยงลูกด้วยนมขวด การแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ตามถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ และไม่เกี่ยวข้องกับดูเม็กซ์แต่อย่างใด

ความปลอดภัยในการใช้ห้องแสดงความคิดเห็น

•โปรดระมัดระวังในขณะที่ใช้ห้องแสดงความคิดเห็น พึงระลึกไว้เสมอว่าบุคคลที่ออนไลน์อาจไม่ใช่บุคคลตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากบุคคลใดก็ตามที่ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถรับสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เช่นกัน

•โปรดคิดให้รอบคอบหากจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้อื่น ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมลล์ส่วนตัว รูปถ่ายของคุณ ฯลฯ

•โปรดระมัดระวังเมื่อคุณนัดพบปะบุคคลที่คุณรู้จักแต่ในอินเทอร์เน็ต หากคุณต้องการพบปะบุคคลเหล่านั้น ควรพบกันในที่สาธารณะในเวลากลางวัน เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง คุณควรบอกสถานที่และเวลานัดพบให้คนอื่นทราบ หรืออย่างน้อยควรมีคนไปเป็นเพื่อนด้วยในการพบปะครั้งแรก

กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์

หากคุณต้องการใช้บริการ 'ค้นหาเพื่อนในดูเม็กซ์' คุณต้องยินยอมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อไปนี้กับคุณพ่อคุณแม่และว่าที่คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆ ซึ่งอาจต้องการติดต่อคุณ ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ของคุณ ประวัติโดยย่อที่คุณให้มา เวลาที่ใกล้เคียงกับวันครบกำหนดคลอดลูกน้อยของคุณโดยประมาณ (ภายใน 1 สัปดาห์) และระยะทางที่คุณอยู่ห่างจากเพื่อนๆ ดูเม็กซ์ หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดเหล่านี้ โปรดอย่าลงชื่อสมัครเข้าใช้บริการ 'ค้นหาเพื่อนในดูเม็กซ์'

เราได้กำหนดกฎระเบียบสำหรับการใช้บริการ 'กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์' ขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากเว็บไซต์ของเรา กฎระเบียบเหล่านี้จะคุ้มครองผู้ใช้ทุกคนให้มั่นใจได้ว่าคุณจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน

•โปรดนำเสนอเรื่องราวที่มีเนื้อหาสุภาพและเหมาะสม

•ห้ามมิให้แสดงพฤติกรรมอันเป็นการก่อกวน ก้าวร้าว หรือดูถูกเหยียดหยาม: เนื้อหาที่ส่งมาจะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์และสุภาพ ไม่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรือร่วมแบ่งปันโดยมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดปัญหา

•ไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือสร้างความขัดแย้งเช่น เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย รบกวน หมิ่นประมาท ดูถูกเหยียดหยาม คุกคาม เป็นอันตราย ลามกอนาจาร ผิดหลักศีลธรรม ส่อไปในทางเพศ การเหยียดชนชาติ หรือเนื้อหาที่สร้างความขัดแย้งในเว็บไซต์

•เราจะดำเนินการจัดการกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากพบว่าคุณใช้ล็อคอินหลายล็อคอินเข้าสู่ระบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อก่อกวนกลุ่มสนทนาหรือรบกวนผู้ใช้ท่านอื่น

•โปรดใจเย็น: เนื่องจากผู้ใช้งานในห้องสนทนามาจากหลากหลายกลุ่มอายุและสาขาอาชีพ

•ขณะที่แสดงความคิดเห็น โปรดคำนึงถึงวัยวุฒิและอาชีพของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่กำลังออนไลน์อยู่ด้วย

•เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของประเทศไทย โปรดลงประกาศต่างๆ ของคุณเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อให้สมาชิกและผู้ดูแลเว็บไซต์ท่านอื่นๆ เข้าใจร่วมกัน เราต้องขออภัยที่ไม่อนุญาตให้สมาชิกลงประกาศเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และโปรดทราบด้วยว่าเราจะไม่แปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

•เรายินดีรับข้อเสนอแนะส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเห็นว่ามีประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการจัดการกับข้อเสนอแนะที่ส่งมาซึ่งพิจารณาว่าเข้าข่ายการโฆษณาชวนเชื่อ หรือข้อมูลส่งเสริมการขายหรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม (หยาบคาย ก้าวร้าว ฯลฯ) ดูเม็กซ์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาในข้อเสนอแนะเหล่านั้น

•ห้ามมิให้ลงข้อความเชิงพาณิชย์และข้อความจากหน่วยงานธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ 'กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์' นี้เปิดขึ้นมาเพื่อคุณพ่อคุณแม่และว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ไม่ได้มีไว้สำหรับเป็นสื่อกลางทางการตลาด หรือจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ใช้ของเรา

•ห้ามมิให้มีการแอบอ้างเป็นผู้ใช้ท่านอื่น

•ห้ามมิให้ตั้งชื่อผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม (เช่น หยาบคาย ก้าวร้าว ฯลฯ)

•เรายินดีรับฟังคำติชมทั้งในแง่บวกและแง่ลบ แต่โปรดเสนอความคิดเห็นโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์ ข้างต้น การลงประกาศความคิดเห็นส่วนบุคคล หรือความคิดเห็นที่มีลักษณะก้าวร้าวซ้ำไปซ้ำมาเกี่ยวกับสมาชิกสาธารณะหรือสมาชิกบริษัทอาจเข้าข่ายการล่วงละเมิด เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการจัดการกับความคิดเห็นดังกล่าว

•ห้ามมิให้มีการดูหมิ่นหรือทำให้ดูเม็กซ์ รวมถึงพนักงานหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ของดูเม็กซ์เสื่อมเสียชื่อเสียง ห้ามมิให้ใช้ 'กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์' เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับดูเม็กซ์ หากท่านพบข้อขัดข้องประการใด โปรดคำนึงถึงผู้ใช้ท่านอื่นและส่งอีเมลล์ถึงเราโดยตรง หรือโทรหาเราที่หมายเลข 02 740 3300

•โปรดทราบ: หัวข้อที่สำคัญใน 'กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์' อาจประกอบด้วยข้อเสนอแนะและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนมผงดัดแปลงสำหรับทารก และการเลี้ยงลูกด้วยนมขวด การแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ตามถือเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ และไม่เกี่ยวข้องกับดูเม็กซ์แต่อย่างใด

ความปลอดภัยในการใช้ห้องแสดงความคิดเห็น

•โปรดระมัดระวังในการใช้ห้องสนทนาหรือห้องแสดงความคิดเห็น พึงระลึกไว้เสมอว่าบุคคลที่ออนไลน์อาจไม่ใช่บุคคลตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากบุคคลใดก็ตามที่ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถรับสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เช่นกัน

•โปรดคิดให้รอบคอบหากจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้อื่น ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมลล์ส่วนตัว รูปถ่ายของคุณ ฯลฯ

•โปรดระมัดระวังเมื่อคุณนัดพบปะบุคคลที่คุณรู้จักแต่ในอินเทอร์เน็ต หากคุณต้องการพบปะบุคคลเหล่านั้น ควรพบกันในที่สาธารณะในเวลากลางวัน เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง คุณควรบอกสถานที่และเวลานัดพบให้คนอื่นทราบ หรืออย่างน้อยควรมีคนไปเป็นเพื่อนด้วยในการพบปะครั้งแรก

สิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

•สมาชิกของเว็บไซต์ สามารถขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอสำเนาหรือสำเนาที่ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวได้

•บริษัทฯ ไม่มีนโยบายซื้อขายหรือให้เช่าข้อมูลของสมาชิกเว็บไซต์ต่อบุคคลอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งก่อนเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลอื่น โดยที่ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำร้องขอเหล่านั้น หากท่าน ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้บริการนั้นๆได้ หรือเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วม ในรายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ ทั้งสิ้น

•บริษัทฯ จะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันที่สุด หากสมาชิกมีความประสงค์ และติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆของบริษัท

•สมาชิกของเว็บไซต์ สามารถขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

•สมาชิกของเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอยกเลิก ระงับ การเป็นสมาชิกได้ในทุกช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ

เกี่ยวกับกฎหมาย

ห้ามมิให้ส่งข้อมูลใดๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายในลักษณะใดๆ ก็ตามในส่วนของ 'กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์' ซึ่งรวมถึง ข้อความ ภาพกราฟิก วิดีโอ โปรแกรม หรือเสียง

หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้บริการ 'กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์' เราจะส่งอีเมลล์แจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุที่เรื่องราวของคุณไม่ผ่านการพิจารณาหรือได้รับการแก้ไข อีเมลล์ฉบับดังกล่าวยังรวมถึงการเตือนให้ทราบด้วยว่าการละเมิดกฎระเบียบต่อไปจะส่งผลให้มีการดำเนินการจัดการกับบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีอื่นๆ ของคุณ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจรวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาที่ส่งมาจากบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคุณก่อนนำลงเว็บไซต์ (pre-moderation) หรือการระงับสิทธิ์ในการเข้าใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ 'กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์' โดยชั่วคราวหรือถาวร หากคุณลงประกาศหรือส่งเนื้อหาก้าวร้าวหรือไม่เหมาะสมลงในส่วนใดก็ตามของ 'กลุ่มเพื่อนในดูเม็กซ์' หรือมีพฤติกรรมก่อกวนผู้อื่น และเราพิจารณาแล้วว่าเป็นพฤติกรรมร้ายแรงและ/หรือเป็นการกระทำผิดซ้ำ เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เรามีอยู่ทั้งหมดเพื่อยุติการละเมิดกฎระเบียบของคุณ ทั้งนี้อาจรวมถึงการแจ้งให้บุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณเช่น นายจ้าง สถาบันการศึกษาหรือผู้ให้บริการอีเมลล์ของคุณทราบเกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ หรือดำเนินการยกเลิกหรือปิดบัญชีผู้ใช้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

Careline Footer

Careline เคียงข้างคุณแม่…ดูแลลูกรัก

ทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญพยาบาล และนักโภชนาการ.

x