การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก และการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ/โภชนาการของมารดาก็มีความสำคัญเมื่อให้นมลูก

การตัดสินใจไม่ให้นมลูกอาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข นมผงสำหรับทารกเหมาะตั้งแต่แรกเกิดเมื่อทารกไม่ได้กินนมแม่ ขอแนะนำให้ใช้นมสูตรทั้งหมดตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์ ผู้มาเยี่ยมเยียนด้านสุขภาพ พยาบาลสาธารณสุข นักโภชนาการ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการดูแลแม่และเด็ก

และควรคำนึงถึงผลกระทบทางการเงินด้วย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมและการให้อาหารทั้งหมดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการจัดเตรียมที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพได้

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

หลักการเบื้องต้นและพันธสัญญาของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ที่ดานอน เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ  เรามุ่งหมายที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บไว้ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีความรับผิดชอบ และมีความโปร่งใสในแนวทางปฏิบัติของเรา  ความเชื่อใจของคุณสำคัญต่อเรา ดังนั้น เราจึงได้ผูกพันตนตามหลักการเบื้องต้นต่อไปนี้

• คุณไม่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราร้องขอ  อย่างไรก็ดี หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์บางอย่างแก่คุณได้

• เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงที่เราแจ้งให้คุณทราบ และ/หรือ ที่คุณได้ยินยอมแล้วเท่านั้น

• เรามุ่งหมายที่จะเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

• เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามุ่งหมายที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

• หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไม่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ อีกต่อไป และกฎหมายมิได้กำหนดให้เราต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ เราจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ในการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้อย่างถาวร

• ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกแบ่งปัน ขาย เช่า หรือเปิดเผยนอกเหนือไปจากที่บรรยายไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับใคร

เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรา  โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้หากต้องการทราบเรื่องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณและวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้

ก)      ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและผู้ใช้แอปพลิเคชันและบริการของเรา

ข)      ลูกค้าและลูกค้าที่คาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าออนไลน์

ค)      ผู้ที่ติดต่อสอบถามเรา (เช่น ผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลผู้บริโภคของเรา)

ง)       ผู้เข้าร่วมหรือผู้เข้าร่วมที่คาดหวังที่งานอีเวนต์เกี่ยวกับดานอน

จ)       ผู้ที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการดำเนินธุรกิจ ซึ่งไม่เข้าหมวดหมู่ใด ๆ ข้างต้น (นอกเหนือจากผู้จัดจำหน่าย) หรือ

ฉ)       ผู้ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยอ้อม 

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ระบุเกี่ยวกับอะไร

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายหัวข้อสำคัญต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณแบ่งปันกับเรา  เมื่อเรากล่าวถึง “ดานอน” “เรา” หรือ “ของเรา” เรากำลังอ้างถึงบริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ตามระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดานอนคือ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 8 ยูนิต 801 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดานอนและผลิตภัณฑ์ของดานอน โปรดเข้าชม [https://www.danone.com]

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราจัดหาให้กับคุณ  โปรดดูวรรคด้านล่างซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณได้ดีที่สุด หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง

คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองแก่เราโดยการเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา สร้างบัญชีกับเรา สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวหรือการติดต่อสื่อสารของเรา (ซึ่งรวมถึงข้อความทางการตลาด) ด้วยวิธีใด ๆ (เช่น ข้อความสั้น (SMS) โทรศัพท์ ระบบส่งข้อความทันที ฯลฯ) ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก (loyalty program) ของเรา ทำหรือมีส่วนร่วมในการสำรวจ กิจกรรมการศึกษาวิจัย เกม การประกวด หรือการแข่งขันที่เราดำเนินการ นำส่งข้อสอบถามหรือคำร้องขอต่อเรา ติดต่อเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีอื่น ๆ กรอกแบบฟอร์มของเรา (ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์) ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเวนต์ การประชุม หรืองานสัมมนา (แบบออนไลน์หรือออฟไลน์) หรือโดยการโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในหน้าเพจสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น เฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม) หรือมีส่วนร่วมกับการสื่อสารทางสื่อดิจิทัลอื่น ๆ ของเรา

ข้อมูลบางอย่างนี้จะเก็บรวบรวมผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกัน – โปรดดูคำแถลงการใช้คุกกี้ของเรา ลิงก์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึง บริษัทตัวแทนการตลาด บริษัทวิจัยตลาด บริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนร่วมในรายการส่งเสริมการตลาดของเรา ผู้ค้าปลีก ครอบครัว เพื่อน และบุคคลอื่นที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เนื่องจากคุณได้ยินยอมหรือบุคคลดังกล่าวคิดว่าคุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือบุคคลดังกล่าวต้องการแบ่งปันผลิตภัณฑ์และบริการกับคุณ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการ/เจ้าของสื่อ เว็บไซต์สาธารณะและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มโฆษณา สมาคมที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ ผู้จัดจำหน่ายของเรา ตัวแทนจำหน่ายของเรา หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทของเรา (ต่อไปในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้เรียกว่า “บุคคลภายนอก” หรือ “ผู้จัดจำหน่าย”)

ตารางด้านล่างนี้แสดงวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนฐานกฎหมายสำหรับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานกฎหมายของเรามีระบุอยู่ด้านล่างตาราง  โปรดทราบว่า มิใช่ว่าการใช้ทั้งหมดด้านล่างนี้จะเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกคน

 

วัตถุประสงค์ของเราสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ฐานกฎหมายของเรา

การจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ
• เพื่อตอบคำร้องขอของคุณก่อนเข้าทำสัญญา และเพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ทางสัญญาของเรากับคุณ
• เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง ใช้ และมีคำสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของเรา
• เพื่ออำนวยความสะดวกการส่งสินค้าให้คุณ
• เพื่อรับและตอบข้อสอบถามจากคุณ ซึ่งรวมถึงผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และธุรกิจของเรา
• เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมสมาชิกของเรา
• เพื่อเชิญคุณเข้าร่วมการพบปะกัน การประชุม หรืองานอีเวนต์อื่นที่คุณได้ลงทะเบียนเข้าร่วมหรือแสดงความสนใจ และจัดการการมีส่วนร่วมในงานอีเวนต์ดังกล่าวของคุณ
• เพื่อขอให้คุณมีคำวิจารณ์ ให้ข้อเสนอแนะ หรือกรอกแบบสำรวจผู้บริโภค หรือมีส่วนร่วมในการทำวิจัยตลาด
• เพื่อจัดหาและจัดผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอของเราให้ตอบสนองความต้องการสำหรับคุณ
• เพื่อส่งการสื่อสารเกี่ยวกับงานบริการถึงคุณ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือคลับที่คุณได้ร้องขอจากเรา ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อและที่คุณได้ขอให้เราแจ้งให้คุณทราบ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้
• หากคุณได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาด การจับรางวัล เกม การประกวด หรือการแข่งขันรายการใดรายการหนึ่งของเรา เพื่อจัดการดูแลรายการนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนด
• เพื่อประมวลผลการชำระเงินของคุณ
• เพื่อติดตามการปฏิสัมพันธ์ของเรากับคุณ
• เพื่อพิสูจน์ยืนยันข้อมูลประจำตัวของคุณ ยืนยันตัวตนของคุณ และสร้างและจัดการดูแลบัญชีของคุณที่มีกับดานอน
• เพื่อเก็บบันทึกความยินยอมของคุณ และเพื่อจัดการคำร้องขอสิทธิของเจ้าของข้อมูลของคุณ
• ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา
• ประโยชน์อันชอบธรรม
• การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
การทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
• เพื่อส่งข้อมูลปรับปรุงเป็นปัจจุบัน ข่าวสาร โฆษณา สื่อวัสดุเพื่อส่งเสริมการตลาด สื่อวัสดุทางการตลาด และสื่อวัสดุทางการสื่อสารอื่นด้วยวิธีใด ๆ (เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ และแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความทันที) โดยได้รับความยินยอมในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่คุณได้แจ้งเราว่าไม่ต้องการรับการสื่อสารดังกล่าวจากเรา
• เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ข้อมูลวิชาการเรื่องสุขภาพของมารดาและบุตรแก่คุณ ซึ่งรวมถึงตามข้อมูลสุขภาพของคุณ ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณแล้ว
• เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อมีพร้อมจำหน่ายและคุณได้ขอให้เราแจ้งให้คุณทราบ
• เพื่อสร้างโปรไฟล์ (เช่น กลุ่มที่อาจมีลักษณะเฉพาะร่วมกัน) ตามความสนใจ ความพึงพอใจของคุณ และข้อมูลอื่น (หรือข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวรวมกัน) ที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการใดจะดึงดูดใจคุณ
• เพื่อแสดงเนื้อหาหรือการโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของคุณ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก ตลอดจนผ่านแคมเปญแบบดั้งเดิมหรือทางสื่อสังคมออนไลน์
• เพื่อสร้างหมวดหมู่ผู้บริโภค (กลุ่มผู้บริโภค) ของบุคคลที่มีความสนใจและความพึงพอใจคล้ายคลึงกับคุณ (กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน) เพื่อจัดหาเนื้อหาหรือการโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลให้ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก ตลอดจนผ่านแคมเปญแบบดั้งเดิมหรือทางสื่อสังคมออนไลน์
• เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับการเสนอขาย สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ แคมแปญ งานสัมมนา การจับรางวัล การจับฉลาก บูธและงานอีเวนต์ และการนัดของเรากับคุณ ตลอดจนเพื่อแจ้งให้คุณทราบข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับงานอีเวนต์ของเราและโฆษณาที่เกี่ยวข้องอื่นของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกคุณในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราจัดขึ้น
• เพื่อสร้างชุมชนของตราสินค้า
• เพื่อแสดงคำรับรองหรือคำวิจารณ์ที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของเราเพื่อให้ผู้บริโภคคนอื่นเห็น
• เพื่อตัดสินความมีประสิทธิผลของการสื่อสาร แคมเปญส่งเสริมการตลาด และการโฆษณาของเรา ซึ่งรวมถึงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งข้อมูลภายนอก
• เพื่อเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของคุณในสื่อสังคมออนไลน์ ในกรณีที่คุณกล่าวถึงตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งของเรา
• เพื่อเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์/ชื่อเสียงขององค์กรและตราสินค้าของเรา
• ประโยชน์อันชอบธรรม
• ความยินยอม (ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอม)
จัดการและปรับปรุงกระบวนการและการประกอบกิจการของเรา
• เพื่อให้ ปรับปรุง เก็บรักษา รักษาความปลอดภัย และให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
• เพื่อจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของคุณ และทำให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราตามความสนใจส่วนบุคคลของคุณ
• เพื่อประเมินผลการเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราของคุณและการใช้บริการของเราของคุณ และจัดเตรียมรายงานเพื่อรวบรวมสถิติเพื่อให้เข้าใจประเภทของบุคคลที่ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของเรา วิธีการที่บุคคลดังกล่าวใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของเรา และวิธีการทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของเราเป็นธรรมชาติมากขึ้น
• เพื่อจัดการ พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการสื่อสารของเรา
• เพื่อจัดการระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของเรา
• เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการฉ้อโกง
• เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมและรับรองคุณภาพ
• เพื่อการรายงานภายในองค์กร บริหารจัดการธุรกิจ รับรองให้มีความคุ้มครองตามการประกันภัยอย่างเพียงพอสำหรับธุรกิจของเรา รับรองให้มีการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ของบริษัท การศึกษาวิจัยและการพัฒนา และระบุและทำให้เกิดประสิทธิภาพทางธุรกิจ
• ประโยชน์อันชอบธรรม
• ความยินยอม (ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอม)
วัตถุประสงค์อื่น ๆ
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อตอบคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจ
• เพื่อยืนยันตัวตนของคุณเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนในกรณีที่เราจำต้องกระทำเช่นนั้นตามหน้าที่ตามกฎหมาย
• เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่เกี่ยวกับความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต และการต่อต้านการให้หรือรับสินบน
• เพื่อการบันทึกและจัดการสุขภาพและความปลอดภัย
• เพื่อรับรองความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของคุณและของผู้อื่นด้วยการใช้กล้องวงจรปิด (การเฝ้าระวังด้วยกล้องวิดีโอ)
• เพื่อก่อให้เกิด ใช้ และปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา
• เพื่อตรวจสอบและดำเนินการกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นภัยของผู้ใช้
• เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญาหรือการกระทำความผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้น
• เพื่อปกป้องดานอน ประโยชน์สำคัญต่อชีวิตของคุณ หรือของบุคคลอื่น
• เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของบริษัทในระบบความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมด้วยทัศนคติที่จะพัฒนาวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน
• เพื่อให้บริการความเชี่ยวชาญของเราเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันและโปร่งใส พร้อมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
• เพื่อดำเนินการตามวาระด้านความยั่งยืน และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• ประโยชน์อันชอบธรรม
• การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนหรือเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว (และขอความยินยอมจากคุณเมื่อจำเป็น) เว้นแต่เราจะพิจารณาตามสมควรแล้วว่าวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์เดิมตามรายละเอียดข้างต้น

ฐานกฎหมาย

เราพิจารณาว่าฐานกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ มีดังต่อไปนี้

ก)      ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของเรามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราตามสัญญาใด ๆ ที่มีกับคุณ หรือในการดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญากับคุณ

ข)      การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของเรามีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

ค)      ประโยชน์อันชอบธรรม: การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณของเรามีความจำเป็นสำหรับประโยชน์อันชอบธรรมของเราหรือประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น  ประโยชน์อันชอบธรรมของเราอาจมีดังต่อไปนี้

i. การประกอบธุรกิจ สร้างธุรกิจให้เติบโต หรือพัฒนาธุรกิจของเรา

ii. การให้บริการและรับรองให้มีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

iii. การรับรองให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานและผู้มาเยือนของเรา

iv. การตลาด การวิจัยตลาด และการพัฒนาธุรกิจ

v. การให้บริการแก่ลูกค้าของเรา

vi. การมีคำสั่งซื้อ ติดตามคำสั่งซื้อ และรับรองให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อกับผู้จัดจำหน่ายของเรา

vii. การลงทุนและผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

viii. เพื่อประโยชน์ในการจัดการดูแลภายในกลุ่ม และ

ix.  เพื่อสร้างโปรไฟล์ (เช่น กลุ่มที่อาจมีลักษณะเฉพาะร่วมกัน) และจัดหาข้อความและเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลให้กับคุณโดยตรง ตลอดจนผ่านแคมเปญแบบดั้งเดิมหรือทางสื่อสังคมออนไลน์ตามความสนใจและความพึงพอใจของคุณ  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปใช้อย่างไรและวิธีการถอนความยินยอมมีอธิบายอยู่ด้านล่างในวรรค “การรวบรวมข้อมูลของกลุ่มประชากรและการตัดสินใจอัตโนมัติ” ของคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

เมื่อใดก็ตามที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฐานกฎหมายของความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรม เราจะดูแลมิให้การดำเนินการดังกล่าวมีความสำคัญมากกว่าสิทธิของคุณในฐานะบุคคลคนหนึ่ง

ง)       ความยินยอม: เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฐานความยินยอมของคุณ  ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอม แต่คุณเปลี่ยนใจในภายหลัง คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้โดยการติดต่อเรา และเราจะยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีนี้  อย่างไรก็ตาม หากคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ กรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการที่เกี่ยวข้องของเราแก่คุณ

เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อสร้างโปรไฟล์ (เช่น โดยการรวบรวมบุคคลต่าง ๆ เข้าเป็นกลุ่มที่เราเชื่อว่ามีลักษณะเฉพาะร่วมกันบางอย่าง)  เราใช้โปรไฟล์เหล่านี้ในการปรับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา ตลอดจนการติดต่อสื่อสารของเรากับคุณให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล (เช่น โดยการส่ง/แสดงเนื้อหาที่อาจเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อคุณ ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง)  เรายังอาจใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ในการแสดงการโฆษณาที่เกี่ยวข้องต่อคุณ ไม่ว่าในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่เรากระทำเช่นนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างแน่นอนและเราจะให้โอกาสคุณคัดค้านกระบวนการเหล่านี้ล่วงหน้า  เรายังจะขอความยินยอมของคุณในกรณีที่กฎหมายกำหนด สำหรับกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านทางคุกกี้บางประเภทที่เราใช้ – โปรดดูคำแถลงการใช้คุกกี้ของเรา ลิงก์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา  คุณยังสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลประเภทนี้

สำหรับบริการและผลิตภัณฑ์บางอย่าง เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยการใช้วิธีอัตโนมัติ ซึ่งโดยสาระสำคัญแล้วหมายถึงว่าจะมีการตัดสินใจโดยอัตโนมัติโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์  เราจะไม่ตัดสินใจตามการตัดสินใจอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวตราบเท่าที่การตัดสินใจดังกล่าวมีผลทางกฎหมายหรือผลกระทบสำคัญต่อคุณ หากยังไม่แจ้งให้คุณทราบก่อนและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตโนมัติดังกล่าวแก่คุณ ซึ่งรวมถึงฐานความชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวและการสามารถให้มนุษย์แทรกแซงเพื่อตรวจสอบการตัดสินใจนั้น

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่เรามิได้ให้บริการ  ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้มีให้เพื่อให้คุณใช้อ้างอิงและเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่แสดงนัยว่าเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวหรือรับรองความเกี่ยวข้องกันกับผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้น

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมหรือที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก และที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น และเราไม่อาจถูกถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมและจัดเก็บ  เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกมีข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และคุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับเว็บไซต์เหล่านี้

เราไม่รับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ โดยประการอื่นสำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายของบุคคลภายนอกดังกล่าว

บางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอนุญาตให้ผู้ใช้นำส่งเนื้อหาของตนเองได้  โปรดพึงระลึกไว้ว่า เนื้อหาใด ๆ ที่นำส่งในหน้าเพจผลิตภัณฑ์/ตราสินค้าของเราบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์นั้น สาธารณชนสามารถดูและนำไปโพสต์ใหม่ (repost) ได้ และคุณควรระมัดระวังเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ข้อมูลทางการเงินหรือรายละเอียดที่อยู่  เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดที่บุคคลอื่นได้กระทำ หากคุณโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าเพจผลิตภัณฑ์/ตราสินค้าของเราบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์  เราสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ของเราออกแบบและมีเจตนาให้ผู้ใหญ่ใช้งาน  หากในกรณีที่เว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ใดของเรามีเจตนาให้ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าใช้ เราเข้าใจความสำคัญของการใช้มาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเด็ก

หากเว็บไซต์ของเรามีเจตนาให้ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าใช้ (เช่น ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในประเทศไทย) เราจะเคารพข้อผูกมัดภายนอกว่าด้วยการทำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบในทุกกรณี และเราจะรับรองว่าก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพียงเท่าที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด (อายุที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

หากเราพบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยปราศจากความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่ควรจะต้องได้รับความยินยอมดังกล่าว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือหรือองค์กรอื่น เรารับรองว่าจะกระทำเช่นนั้นกับองค์กรที่ปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับเราเท่านั้น

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกขายหรือเช่าเด็ดขาด

อย่างไรก็ดี เราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่บรรยายไว้ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแบ่งปันกับบุคคลภายนอกต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจง

ก)    บริษัท/นิติบุคคลอื่นของดานอน: กรณีที่เป็นประโยชน์อันชอบธรรมของเราในการกระทำเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ในการจัดการดูแลภายใน (ตัวอย่างเช่น รับรองให้มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกัน กลยุทธ์ระดับองค์กร การดำเนินการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบและการติดตาม การศึกษาวิจัยและการพัฒนา และการรับรองคุณภาพ)

ข)      บุคคลภายนอกผู้ให้บริการและผู้รับจ้างช่วง: ซึ่งรวมถึงบุคคลที่

i) ช่วยเราดำเนินการตามคำร้องขอ ตอบข้อสอบถามของคุณ ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณให้สำเร็จ ดำเนินการตามข้อเสนอในคูปอง จัดหาสินค้าตัวอย่างให้แก่คุณ ทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการชิงโชค เช่น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้สนับสนุน และผู้ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า

ii) ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศหลักและบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการคลาวด์โฮสติ้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการการจัดการและประเมินผล นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประมวลผลการชำระเงิน ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ผู้รับประกันภัย

iii) ช่วยจัดงานอีเวนต์ กิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา และการส่งเสริมการตลาดของเรา

iv) ให้บริการด้านการวิเคราะห์และการปรับแต่งที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา หรือ

v) ช่วยต่อสู้หรือยื่นสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายใด ๆ

ค)      แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์: เมื่อหน้าเว็บเพจของเราใช้โซเชียลปลั๊กอิน (social plug-ins) จากธุรกิจต่าง ๆ เหล่านี้ (เช่น ปุ่ม “ถูกใจ (Like)” และ “แบ่งปัน (Share)”) ธุรกิจอื่นเหล่านี้อาจได้รับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการที่คุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา  หากคุณค้นดูเว็บไซต์ของเราหรือดูเนื้อหาในแอปพลิเคชันของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธุรกิจนั้นเก็บรวบรวมอาจเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในเว็บไซต์ของธุรกิจดังกล่าว  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ธุรกิจเหล่านี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของธุรกิจนั้น

ง)       ผู้รับโอนกิจการ: ในกรณีที่เราขายหรือซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ใด ๆ (เช่น เป็นการควบรวมกิจการ/การควบรวมกิจการประเภทดูดซับ) ให้กับผู้จะขายหรือผู้จะซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ดังกล่าว หรือหากสินทรัพย์ของเราหรือของบริษัทในเครือใด ๆ ของเราเกือบทั้งหมดถูกซื้อไปโดยบุคคลภายนอก ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้จะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกโอนด้วย  ในกรณีนั้น หากเหมาะสม ผู้ซื้อที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายใหม่จะประมวลผลข้อมูลของคุณและคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อดังกล่าวจะบังคับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

จ)     ผู้ได้รับการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย: ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น รัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย) หรือในกรณีที่จำต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิของเราหรือสิทธิของพนักงาน ลูกค้าของเรา หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บรรยายไว้ข้างต้น อาจทำให้คุณต้องอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว

เว้นแต่จะได้กล่าวไว้โดยละเอียดอย่างชัดแจ้งข้างต้น เราจะไม่แบ่งปัน ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณแก่บุคคลภายนอกใด ๆ โดยไม่แจ้งให้คุณทราบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ในกรณีที่จำเป็น 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกใช้ จัดเก็บ และ/หรือ เข้าถึงโดยพนักงานที่ทำงานนอกประเทศไทยซึ่งทำงานให้กับเรา สมาชิกอื่นของกลุ่มบริษัทของเรา หรือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับความไว้วางใจ

หากเราจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณให้แก่สมาชิกใดๆ ดังกล่าวของกลุ่มบริษัทของเราหรือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับความไว้วางใจที่อยู่นอกประเทศไทย เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรับรองให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกถ่ายโอนอย่างปลอดภัย และให้ผู้รับข้อมูลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสมหรือกรณียกเว้นอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต  ในบางกรณีที่จำเป็น เราอาจขอความยินยอมจากคุณ หากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

เราเข้าใจว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญ  เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้ในทางที่ผิด การแทรกแซง การสูญหาย การเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผย  เราได้นำมาตรการการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ มาใช้เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเรากำหนดให้บุคคลภายนอกซึ่งได้รับความไว้วางใจที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เรา ดำเนินการอย่างเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น เราใช้มาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ใช้ไฟร์วอลล์และเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และเราเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล

ในระหว่างการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต  แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจัดหาให้เรา การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็มิได้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง  ดังนั้นแล้ว คุณรับทราบและยอมรับว่า เราไม่สามารถรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งมายังเว็บไซต์ของเรา และการส่งข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง  จากนั้น เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะใช้วิธีการและฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่มีอำนาจ

หากเราได้มอบ (หรือหากคุณได้เลือก) รหัสผ่านให้แก่คุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของคุณได้ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่นานเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นระยะเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเรา และ/หรือ ตามที่จำต้องเก็บไว้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิด ใช้ หรือปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา

ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการซื้อสินค้าออนไลน์กับเราหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อหรือการลงทะเบียนของคุณ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามสัญญาเฉพาะเจาะจงที่คุณได้เข้าทำ  หลังจากนั้น เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถจัดการหรือตอบข้อร้องเรียน คำถาม หรือความกังวลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือลงทะเบียนดังกล่าว

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิได้รับสิทธิหลายประการที่กำหนดอยู่ในกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ  เราได้กล่าวถึงภาพรวมของสิทธิเหล่านี้ไว้ด้านล่างพร้อมกับสิ่งที่สิทธิดังกล่าวมอบให้แก่คุณ คุณสามารถใช้สิทธิของคุณได้โดยการติดต่อเราตามข้อมูลในข้อ 13

เราจะพิจารณาคำร้องขอทั้งหมดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะให้คำตอบของเราภายในระเวลาอันสมควรหรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า เราอาจอาศัยข้อยกเว้นบางประการต่อการปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณในบางกรณี ตัวอย่างเช่น หากเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่อไปเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเราเอง หรือเพื่อก่อให้เกิด ใช้ หรือต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  หากมีข้อยกเว้นใช้บังคับ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อตอบข้อเรียกร้องของคุณ

เราอาจร้องขอให้คุณจัดหาข้อมูลที่จำเป็นในการยืนยันตัวตนของคุณให้กับเราก่อนที่จะตอบข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมี

สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ

คุณมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเกี่ยวกับสิทธิของคุณ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงให้ข้อมูลแก่คุณในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

คุณมีสิทธิเข้าถึงและร้องขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับุณ ตลอดจนแก้ไขให้ถูกต้อง ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ครบถ้วนได้ทุกเมื่อ

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิร้องขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นข้อมูลนิรนาม  อย่างไรก็ดี สิทธินี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด และเราอาจมีเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิด ใช้ หรือต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

สิทธิในการคัดค้าน

ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลบางประเภทตามเหตุที่เกี่ยวกับสถานการณ์ใดโดยเฉพาะของคุณ เมื่อการประมวลผลดังกล่าวดำเนินการบนฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราหรือบุคคลอื่น  หากคุณใช้สิทธินี้ เราจะยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้ เว้นแต่เราจะสามารถแสดงให้เห็นเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่น่าเชื่อถือในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป ซึ่งจะมีน้ำหนักมากกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ  คุณมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อกิจกรรมการตลาดทางตรง (ตัวอย่างเช่น โดยการคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครในอีเมลต่าง ๆ ของเรา)

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ในกรณีที่เราอาศัยความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยไม่กระทบต่อการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอม

สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หาก

ก)      คุณไม่เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หรือ

ข)    คุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลมิได้ถูกประเมินผลโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่แทนที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณต้องการให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมากกว่า หรือ

ค)    เราไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาอีกต่อไป แต่คุณต้องการข้อมูลนั้นเพื่อก่อให้เกิด ใช้ หรือต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ

ง)     คุณได้คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำลังรอการพิสูจน์ยืนยันว่าผลประโยชน์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านดังกล่าวมีน้ำหนักมากกว่าเหตุอันชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณหรือไม่

สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูล

คุณมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ทำให้หลงผิด

สิทธิในการขอให้โอนข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถโอน ทำสำเนา หรือส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  อย่างไรก็ตาม สิทธินี้ใช้บังคับเฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้แก่เราและในกรณีที่การประมวลผล (i) อาศัยความยินยอมของคุณหรือเกิดขึ้นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และ (ii) การประมวลผลเกิดขึ้นด้วยวิธีอัตโนมัติ

สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

หากคุณคิดว่าเรามิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัว คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ หรือที่ที่มีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อ้างเกิดขึ้น

หากคุณต้องการร้องเรียนเฉพาะเจาะจงต่อบริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องด้วยลักษณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกประมวลผล คุณสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนใด ๆ เรื่องคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล th.privacy@danone.com  หรือเขียนถึงเราที่ บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 8 ยูนิต 801 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

เราอาจปรับปรุงคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราให้เป็นปัจจุบันเป็นคราว ๆ ไป (ตัวอย่างเช่น เพื่อปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ วิธีการ และโครงสร้างองค์กรของเรา ข้อกำหนดที่หน่วยงานกำกับดูแลบังคับหรือแนะนำ หรือประการอื่น)  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เรามีต่อคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราจะโพสต์อยู่ในหน้าเพจนี้และจะใช้บังคับนับจากวันที่การนำไปปฏิบัติมีผลบังคับ  หากเราจำต้องกระทำตามกฎหมาย เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  โปรดกลับมาตรวจสอบเป็นประจำว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราหรือไม่

คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 

Careline Footer

Careline เคียงข้างคุณแม่…ดูแลลูกรัก

ทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญพยาบาล และนักโภชนาการ.

x