การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก และการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ/โภชนาการของมารดาก็มีความสำคัญเมื่อให้นมลูก

การตัดสินใจไม่ให้นมลูกอาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข นมผงสำหรับทารกเหมาะตั้งแต่แรกเกิดเมื่อทารกไม่ได้กินนมแม่ ขอแนะนำให้ใช้นมสูตรทั้งหมดตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์ ผู้มาเยี่ยมเยียนด้านสุขภาพ พยาบาลสาธารณสุข นักโภชนาการ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการดูแลแม่และเด็ก

และควรคำนึงถึงผลกระทบทางการเงินด้วย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมและการให้อาหารทั้งหมดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการจัดเตรียมที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพได้

พัฒนาการด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมเด็กวัย 3 ปีขึ้นไป

พัฒนาการของลูกวัย 3 ปี มีอะไรบ้าง?

• ลูกจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น ช่างสงสัยและชอบเคลื่อนไหว วิ่งเล่น อยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ ลูกจะเริ่มสำรวจสิ่งต่างๆ
• เริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เริ่มค้นหาและอยากรู้เกี่ยวกับคนและสิ่งของต่างๆ เริ่มมีคำถามและหาเหตุผล คำตอบหรือทางแก้ปัญหา ช่วงวัยนี้ คุณจะได้ยินคำถามว่า “ทำไม” บ่อยมากขึ้น ดังนั้นควรให้ความสนใจ ใส่ใจ และให้คำชมเชยต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมของลูก ก็จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านนี้เพิ่มขึ้น
• เด็กวัยนี้ยังชอบเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของคน เพราะฉะนั้นคุณแม่และสมาชิกอื่นๆ ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกปฎิบัติตาม
• เขาจะสนใจและสนุกกับการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ และการมีส่วนร่วม
• การใช้ภาษาเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น และดีพอในการพูดคุยให้เข้าใจได้ สามารถพูดและเสนอความคิดต่างๆ ของตัวเองได้แล้ว และเริ่มเรียนรู้การทำความรู้จักเพื่อนใหม่และรู้สึกสนุกในความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่ได้มา

เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องการสำรวจ ทดสอบ และหาประสบการณ์จากสิ่งต่างๆ ดังนั้น หากคุณแม่ช่วยให้พวกเขามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการ ใส่ใจทุกรายละเอียดในสิ่งที่ลูกทำ จะช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตและทักษะต่างๆของลูกได้

นอกจากนี้ คุณแม่อาจหาเวลาว่างสัปดาห์ละ 1 วันเพื่อทำกิจกรรมกับลูก เช่น การเล่นในสนามนอกบ้าน การทำงานฝืมือง่ายๆ เพื่อให้คุณและลูกมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

Careline Footer

Careline เคียงข้างคุณแม่…ดูแลลูกรัก

ทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญพยาบาล และนักโภชนาการ.

x