การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก และการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ/โภชนาการของมารดาก็มีความสำคัญเมื่อให้นมลูก การตัดสินใจไม่ให้นมลูกอาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข นมผงสำหรับทารกเหมาะตั้งแต่แรกเกิดเมื่อทารกไม่ได้กินนมแม่ ขอแนะนำให้ใช้นมสูตรทั้งหมดตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์ ผู้มาเยี่ยมเยียนด้านสุขภาพ พยาบาลสาธารณสุข นักโภชนาการ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการดูแลแม่และเด็ก และควรคำนึงถึงผลกระทบทางการเงินด้วย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมและการให้อาหารทั้งหมดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการจัดเตรียมที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพได้

พัฒนาการทางสมองของ
ลูกน้อยวัยเตาะแตะที่กำลังหัดเดิน

ทารกวัยหัดเดินหมายถึงช่วงอายุ 2-3 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนาการมากมาย


พ่อแม่มือใหม่ส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ว่า ทุกครั้งที่ลูกน้อยมองเห็น ได้ยิน สัมผัสสิ่งใหม่ๆ การได้ดมกลิ่นแปลกใหม่ และลิ้มลองรสชาติใหม่ๆ หรือแม้แต่การได้ย้อนคิดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขา เซลล์สมองของลูกน้อยจะเกิดการเชื่อมโยงกันอย่างมากมาย มีการจัดระบบการเชื่อมโยงใหม่อย่างรวดเร็ว การมีปฏิกิริยาเช่นนี้ จะช่วยให้ลูกน้อยสามารถพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการช่วยให้เขาพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆ ในโลกรอบตัว และรู้จักที่จะจัดการกับบทบาทของตัวเองได้มากขึ้น

ช่วงวัยหัดเดินนี้เป็นวัยที่ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่เริ่มใช้ภาษาสื่อสาร ในการแสดงความรู้สึก และสื่อสารกับคนรอบๆ ข้าง พัฒนาการทางสมองที่แสดงผ่านทางการใช้ภาษาและการแสดงออกของเด็กในวัย 2 และ 3 ขวบนั้น จะมีระดับการพัฒนาที่ต่างกันนะคะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้จากการแสดงออกตามตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ

พัฒนาการเด็กวัย 2 ขวบ

 • พูดได้ 50-200 คำ
 • เริ่มพูดเป็นประโยค 2 คำ
 • ใช้สรรพนาม “หนู” และ “แม่”
 • เรียกชื่อสิ่งของบางอย่างได้
 • เลียนคำพูดของผู้ใหญ่
 • ทำตามคำสั่งได้
 • รู้สึกสนุกสนานกับเรื่องราว เพลง และคำที่มีเสียงคล้องจองที่ไม่ซับซ้อน
 • รู้จักส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตุ๊กตาหมี หรือตุ๊กตาอื่น

พัฒนาการเด็กวัย 3 ขวบ

 • เริ่มเข้าใจแยกแยะความหมาย “หนึ่งเดียว” และ “จำนวนมาก”
 • พูดเป็นประโยค 2-3 คำ ได้
 • เข้าใจสิ่งที่ตรงกันข้าม เช่น ใหญ่และเล็ก ขึ้นและลง
 • รู้จักบางสี
 • เรียกชื่อสิ่งของได้หลายอย่างมากขึ้น
 • เริ่มเข้าใจเหตุผลและแก้ปัญหาได้
 • รู้จักเคารพกฎระเบียบ
 • เริ่มรู้จักแยกแยะและแสดงความสนใจในสี รูปร่าง และขนาดต่างๆ

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ทราบตัวอย่างพฤติกรรมต่างๆ นี้แล้ว ต้องคอยสังเกตและสนับสนุนให้ลูกรักมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนะคะ

Careline Footer

Careline เคียงข้างคุณแม่…ดูแลลูกรัก

ทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญพยาบาล และนักโภชนาการ.

x