การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทารก และการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ/โภชนาการของมารดาก็มีความสำคัญเมื่อให้นมลูก

การตัดสินใจไม่ให้นมลูกอาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข นมผงสำหรับทารกเหมาะตั้งแต่แรกเกิดเมื่อทารกไม่ได้กินนมแม่ ขอแนะนำให้ใช้นมสูตรทั้งหมดตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์ ผู้มาเยี่ยมเยียนด้านสุขภาพ พยาบาลสาธารณสุข นักโภชนาการ เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการดูแลแม่และเด็ก

และควรคำนึงถึงผลกระทบทางการเงินด้วย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการเตรียมและการให้อาหารทั้งหมดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการจัดเตรียมที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่อันตรายต่อสุขภาพได้

ดูโกร เราค้นคว้าเพื่อโภชนาการที่ดีสำหรับลูกรัก

เติบโตสมวัย เพื่อพื้นฐานที่แข็งแรง

สถาบันวิจัยดูเม็กซ์เชื่อว่าโภชนาการช่วงแรกของชีวิต ควรได้รับสารอาหารที่หลากหลาย

เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีสุขภาพแข็งแรง เราจึงพร้อมสนับสนุนโภชนาการและการเลี้ยงดู

ลูกน้อย ด้วยการสร้างนิสัยการรับประทานอาหารที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก

เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

ผลิตภัณฑ์ดูเม็กซ์ ดูโกร

เราคัดสรรสารอาหารที่หลากหลาย เพื่อตอบความต้องการของลูกน้อยในแต่ละช่วงวัย
เพื่อให้เขาเติบโตเต็มประสิทธิภาพ อย่างมีความสุข

เคล็ดลับน่ารู้

Careline Footer

Careline เคียงข้างคุณแม่…ดูแลลูกรัก

ทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญพยาบาล และนักโภชนาการ.

x