banner
banner

การตรวจครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์

การตรวจอัลตราซาวนด์คืออะไร?

การตรวจอัลตร้าซาวนด์สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่กำหนดไว้ มีอยู่ 2 ช่วงคือการตรวจอัลตร้าซาวนด์ในสัปดาห์ที่ 12 เพื่อคำนวณวันครบกำหนดคลอดและการตรวจอัลตร้าซาวนด์ในสัปดาห์ที่ 20 เพื่อหาความผิดปกติของทารกในครรภ์สถานพยาบาลบางแห่งอาจตรวจอัลตร้าซาวนด์ในสัปดาห์ที่ 20 เพียงอย่างเดียวในขณะที่บางแห่งจะตรวจอัลตร้าซาวนด์ทั้ง 2 ช่วง

การตรวจครรภ์ส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นการตรวจครรภ์โดยใช้คลื่นอัลตร้าซาวนด์โดยแพทย์จะทาเจลลงบนท้องของคุณจากนั้นจะใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับใช้มือจับเคลื่อนไปบนผิวหน้าท้องของคุณ ซึ่งจะส่งภาพของลูกน้อยในครรภ์ไปที่จอภาพ

ประเภทของการตรวจอัลตร้าซาวนด์:

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ในระยะแรกเริ่ม

หากคุณมีอาการปวดหรือมีเลือดออกเคยแท้งบุตรมาก่อนหรือเคยท้องนอกมดลูก คุณอาจจะต้องตรวจอัลตร้าซาวนด์ตั้งแต่เนิ่นๆ ในช่วงที่ตั้งครรภ์ได้ 6 - 10 สัปดาห์

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ชนิดนี้ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและจะช่วยตรวจสอบว่าลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพสมบูรณ์ดีเพื่อคลายความวิตกกังวลระหว่างการตั้งครรภ์ลงให้มากที่สุด

การตรวจอัลตร้าซาวนด์เพื่อคำนวณวันคลอด

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ในช่วง 6 - 12 สัปดาห์เป็นการตรวจมาตรฐานในโรงพยาบาลส่วนใหญ่การตรวจนี้จะช่วยให้คุณทราบวันครบกำหนดคลอดที่แน่นอนอายุของลูกในครรภ์ จำนวนลูกในครรภ์ การเต้นของหัวใจมีสิ่งผิดปกติใดๆที่เห็นได้ชัดหรือไม่ตรวจดูว่ารังไข่อยู่ในสภาพปกติดีหรือไม่

การตรวจจะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีโดยระหว่างนั้นภาพของลูกน้อยในครรภ์จะถูกถ่ายเก็บไว้บางโรงพยาบาลอาจคิดค่าบริการซึ่งคุณสามารถนำไปอวดได้

การตรวจอัลตร้าซาวนด์เพื่อวัดความหนาของน้ำที่สะสมบริเวณต้นคอทารก ( Nuchal translucency scan;NT)

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ชนิดนี้ เป็นการตรวจที่ไม่ลุกล้ำเข้าไปในร่างกาย และไม่มีอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์โดยปกติจะเริ่มตรวจเมื่อตั้งครรภ์ได้ 11 ถึง 14 สัปดาห์แต่โรงพยาบาลบางแห่งไม่เสนอการตรวจครรภ์ชนิดนี้

การตรวจชนิดนี้เป็นการประเมินโอกาสเสี่ยงของกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม หรือความผิดปกติทางโครโมโซมอื่นๆ ของทารกในครรภ์โดยจะประเมินจากอายุของว่าที่คุณแม่ ความหนาของน้ำที่สะสมบริเวณต้นคอของทารกกระดูกสันจมูกของทารกและผลการตรวจเลือด หากผลการตรวจชี้ว่าอาจมีโอกาสเสี่ยงสูงคุณอาจต้องรับการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การตรวจน้ำคร่ำ เพื่อให้ทราบผลที่แน่ชัด

การตรวจครรภ์กลางไตรมาสที่สอง (ช่วง 4-6 เดือน)

คุณแม่ควรเข้ารับการตรวจครรภ์กลางไตรมาสที่สอง (ช่วงครรภ์ 4 - 6 เดือน) ซึ่งการตรวจในระยะนี้ คุณแม่จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของลูกน้อยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและทราบเพศของลูกการตรวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีและโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะจำหน่ายรูปถ่ายจากการตรวจอัลตร้าซาวนด์ให้คุณ ถ้าคุณต้องการ

โดยปกติ การตรวจนี้จะทำในช่วงสัปดาห์ที่ 18 - 21 ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจความสมบูรณ์ของลูกน้อยในครรภ์ทั่วทั้งร่างกายโดยแพทย์จะตรวจดูอวัยวะส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

  • ศีรษะของเด็กเพื่อหาความผิดปกติของสมองหรือปากแหว่งเพดานโหว่
  • กระดูกสันหลังและท้องเพื่อดูว่าอวัยวะเหล่านี้จัดเรียงอยู่ในแนวเดียวกันและมีพัฒนาการที่เหมาะสมหรือไม่
  • ขนาดและรูปร่างของหัวใจของทารก
  • ท้อง ซึ่งควรอยู่ถัดจากหัวใจลงไปคุณอาจจะเห็นน้ำคร่ำบางส่วนที่ลูกของคุณกลืนเข้าไปซึ่งจะดูคล้ายกับฟองอากาศสีดำในท้องของลูกน้อย
  • ไตและกระเพาะปัสสาวะของทารก
  • มือและเท้าทั้งสองข้างของ
  • รก สายสะดือและน้ำคร่ำ
  • วัดขนาดรอบศีรษะของทารก ท้องและกระดูกต้นขาเพื่อให้แน่ใจว่าอวัยวะต่างๆเหล่านี้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์เท่าเทียมกัน

การตรวจพัฒนาการของทารก

การตรวจอัลตร้าซาวนด์ชนิดนี้เป็นการตรวจเพื่อดูว่าลูกน้อยในครรภ์ของคุณเติบโตและมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่ซึ่งโดยปกติแล้วแพทย์จะใช้วิธีการตรวจชนิดนี้ในกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูกน้อย

เคล็ดลับน่ารู้

 

Careline เคียงข้างคุณแม่...ดูแลลูกรัก

ทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ