dugro-article5.jpg
dugro-article5.jpg

ปริมาณธาตุเหล็กที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน

628278926.jpg

ปริมาณความต้องการของธาตุเหล็ก ในร่างกายของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปตามเพศและอายุ

ทารกแรกเกิด-6 เดือน ที่คลอดน้ำหนักปกติและตามกำหนด ได้รับธาตุเหล็กเพียงพอจากการกินนมแม่เพียงอย่างเดียว

เด็กปฐมวัยและวัยเรียน มีความต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น เนื้อสัตว์ ตับ เลือด นมเสริมธาตุเหล็ก

หญิงที่มีประจำเดือน ต้องการธาตุเหล็กสูงขึ้นเพื่อทดแทนส่วนที่สูญเสียจากร่างกายประจำวันรวมกับการเสียเลือดทางประจำเดือน

หญิงตั้งครรภ์ มีความต้องการธาตุเหล็กสูงขึ้นมากเพื่อใช้สำหรับสร้างเม็ดเลือดแดงให้เพียงพอต่อลูกในครรภ์ การได้รับธาตุเหล็กจากอาหารอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องได้รับการเสริมธาตุเหล็กในรูปของยาเม็ดธาตุเหล็ก

table.jpg

เอกสารอ้างอิง: ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย, คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2563

เคล็ดลับน่ารู้

 

Careline เคียงข้างคุณแม่...ดูแลลูกรัก

ทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ