Banner
Banner

เด็กวัยกำลังโตควรได้รับปริมาณ สารอาหารต่อวันเท่าไร

 

ผลกระทบอาจไม่เห็นในวันนี้ แต่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า

 

เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

food-keynutrients.PNG

 

รู้หรือไม่?* เด็กไทยกว่า 50% ได้รับธาตุเหล็ก วิตามินซี วิตามินเอ และ แคลเซียมจากอาหารน้อยกว่าที่ควร

kids crawling

* Rojroongwasinkul N, Kijboonchoo K, Wimonpeerapattana W, Purttiponthanee S, Yamborisut U, Boonpraderm A, et al. SEANUTS: the nutritional status and dietary intakes of 0.5-12-year-old Thai children. Br J Nutr. 2013;110 (Suppl 3):S36-44.
** ดัดแปลงจากคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558
*** การประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค เรื่อง How to fulfill unmet nutritional needs in young children โดยสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

 

นมผงเสริมสารอาหาร สำหรับเด็กวัยกำลังโต

ช่วยเติมเต็มคุณค่าสารอาหารที่ขาดหายไป

จากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ

keynutrient-2.PNG
keynutrients.PNG

*คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค, X หมายถึง แสดงปริมาณ 0% บนฉลากหรือไม่แสดงข้อมูลบนฉลาก
**ข้อมูลจากตารางสารอาหารของผลิตภัณฑ์นมยูเอชที 100% ในท้องตลาด

 

เด็กช่วงวัย 1-5 ปี ควรได้รับสารอาหารจากอาหารมื้อหลัก โดยควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ และเสริมด้วยนมจืดวันละ 2–3 แก้ว ซึ่งอาจเป็นนมผงหรือนมกล่องยูเอชที โดยนมกล่องยูเอชทีมีทั้งแบบ นมกล่องที่เป็นนมวัว 100% ซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหาร ประเภทโปรตีนและแคลเซียมเป็นหลัก แต่ก็มีนมกล่องยูเอชทีบางยี่ห้อที่มีการเติมสารอาหารต่างๆ เพื่อเสริมโภชนาการสำหรับเด็กด้วย ส่วนนมผงสำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป โดยมากผลิตจากนมวัวและมีการเติมสารอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เกลือแร่ รวมถึงใยอาหารพรีไบโอติก เพื่อโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็ก ซึ่งชนิดและปริมาณของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ จะมีมากกว่านมกล่องยูเอชทีโดยเฉพาะสารอาหารต่างๆ ที่สำคัญสำหรับเด็ก เช่น แคลเซียม และวิตามินดี ซึ่งทำงานร่วมกันในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ธาตุเหล็กและโฟเลต มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง ทั้งนี้ หากได้รับธาตุเหล็กในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยป้องกัน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้อีกด้วย แม้ว่านมผงจะมีชนิดและปริมาณสารอาหารมากกว่านมกล่องยูเอชที แต่นมกล่องยูเอชทียังคงให้คุณประโยชน์ทางด้านสารอาหารและสะดวกต่อการพกพา นมผงจึงเหมาะสำหรับชงทานที่บ้าน และนมกล่องยูเอชทีเหมาะสำหรับเมื่อลูกต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรงสมวัยให้กับลูก

เคล็ดลับน่ารู้

 

Careline เคียงข้างคุณแม่…ดูแลลูกรัก

ทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญพยาบาล และนักโภชนาการ