Baby naming banner
Baby naming banner

ตั้งชื่อลูกรักตามตัวอักษร

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อลูกสาว ตามตัวอักษร

การตั้งชื่อลูกมีอยู่หลายวิธีด้วยกันด้วยโปรแกรม Baby Naming Dumex ทั้งตั้งชื่อลูกตามชื่อพ่อแม่ ตั้งชื่อตามความหมายมงคล ตั้งชื่อตามวันเกิด และวิธีนี้ การเลือกตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ที่พ่อแม่สามารถเลือกได้ทั้งชื่อที่เหมาะกับลูกชาย หรือลูกสาว

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร

1. เลือกตั้งชื่อลูกชาย หรือลูกสาว ให้เลือกเมนูเพศชายหรือหญิง (male หรือ female)

2. โปรแกรมจะแสดงรายชื่อมงคลมากมายออกมาให้คุณเลือกตั้งชื่อให้ลูก ตามความเหมาะสมในแง่ของความเป็นมงคลของแต่ละวันเกิด และเพศลูกชาย ลูกสาว

เรื่องน่ารู้การตั้งชื่อลูก

การจะตั้งชื่อลูกรักได้อย่างถูกต้อง มีความหมาย ไพเราะ ตรงตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อตามวันเกิดของไทย โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก “คู่มือตั้งชื่อลูก” ของ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต ใช้หลักเกณฑ์การเลือกอักษร เพื่อใช้ประกอบการตั้งชื่อลูกที่มีความหมายมงคล โดยจัดให้เป็นตารางอักษรทักษาที่เป็นบริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ และมนตรี ซึ่งแต่ละมงคลทักษามีความหมายตามด้านล่างนี้

บริวาร: บารมีแผ่ไพศาล มีผู้ใต้บังคับบัญชี สามี ภรรยา มิตร ญาติ ผู้ให้การสนับสนุน

อายุ: ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพดี สดชื่นร่วมเย็นในการเป็นอยู่ ไร้อุปสรรครบกวน

เดช: วาจา กาย และใจที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง อิทธิพลบารมี

ศรี: ความเจริญในการอุปถัมภ์ของผู้ใหญ่ มีคนเมตตาเอ็นดูตลอดเวลา ชะตาชีวิตที่ดี

มูละ: ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์และมรดกที่เกิดใหม่ให้กับชีวิต

อุตสาหะ: ความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง การลงทุนสมปรารถนา เป็นเจ้าคนนายคน เรียนเก่ง

มนตรี: มีคนคอยช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก เจริญรุ่งเรืองรวดเร็วกว่าคนอื่น

กาลกิณี: ปัญหาและอุปสรรคที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลา อัปมงคลและโชคร้าย

Careline เคียงข้างคุณแม่...ดูแลลูกรัก

ทุกคำถามที่คุณแม่อยากรู้ เราพร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ