ดูเม็กซ์ ฮาร์ท ทู ฮาร์ท คลับ
ดูเม็กซ์ ฮาร์ท ทู ฮาร์ท คลับ
ลูกกินดี น้ำหนักขึ้นดี แต่อาจขาดสารอาหารได้

ผลกระทบอาจไม่เห็นในวันนี้ แต่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า

เจริญเติบโตช้า
เจ็บป่วยง่าย
พัฒนาการทางสมองด้อยลง
ภาวะซีด

เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ปริมาณอาหารสำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี ที่ควรได้รับใน 1 วัน และอาหารทดแทน**

กลุ่มอาหาร
ปริมาณอาหารเด็กอายุ 1-3 ปี
ปริมาณอาหารเด็กอายุ 4-5 ปี

ข้าว-แป้ง
ผัก
ผลไม้
เนื้อสัตว์
นม
ไขมัน กะทิ
น้ำตาล3 ทัพพี
2 ทัพพี (6 ช้อนกินข้าว)
3 ส่วน
3 ช้อนกินข้าว
2 แก้ว
น้อยกว่า 3 ช้อนชา
น้อยกว่า 2 ช้อนชา

5 ทัพพี
3 ทัพพี (9 ช้อนกินข้าว)
3 ส่วน
3 ช้อนกินข้าว
3 แก้ว
น้อยกว่า 4 ช้อนชา
น้อยกว่า 3 ช้อนชา

รู้หรือไม่? *เด็กไทยกว่า 50% ได้รับเหล็ก วิตามินซี วิตามินเอ และแคลเซียมจากอาหารน้อยกว่าที่ควร

* Rojroongwasinkul N, Kijboonchoo K, Wimonpeerapattana W, Purttiponthanee S, Yamborisut U, Boonpraderm A, et al. SEANUTS: the nutritional status and dietary intakes of 0.5-12-year-old Thai children. Br J Nutr. 2013;110 (Suppl 3):S36-44.
** ดัดแปลงจากคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558
*** การประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค เรื่อง How to fulfill unmet nutritional needs in young children โดยสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ดูเม็กซ์ ฮาร์ท ทู ฮาร์ท คลับ
ลูกกินดี น้ำหนักขึ้นดี แต่อาจขาดสารอาหารได้

ผลกระทบอาจไม่เห็นในวันนี้ แต่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า

เจริญเติบโตช้า
เจ็บป่วยง่าย
พัฒนาการทางสมองด้อยลง
ภาวะซีด

เพื่อป้องกันการขาดสารอาหาร
ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

ปริมาณอาหารสำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี
ที่ควรได้รับใน 1 วัน และอาหารทดแทน**

กลุ่มอาหาร
ปริมาณอาหารเด็กอายุ 1-3 ปี

ข้าว-แป้ง
ผัก
ผลไม้
เนื้อสัตว์
นม
ไขมัน กะทิ
น้ำตาล3 ทัพพี
2 ทัพพี (6 ช้อนกินข้าว)
3 ส่วน
3 ช้อนกินข้าว
2 แก้ว
น้อยกว่า 3 ช้อนชา
น้อยกว่า 2 ช้อนชา

กลุ่มอาหาร
ปริมาณอาหารเด็กอายุ 1-3 ปี

ข้าว-แป้ง
ผัก
ผลไม้
เนื้อสัตว์
นม
ไขมัน กะทิ
น้ำตาล5 ทัพพี
3 ทัพพี (9 ช้อนกินข้าว)
3 ส่วน
3 ช้อนกินข้าว
3 แก้ว
น้อยกว่า 4 ช้อนชา
น้อยกว่า 3 ช้อนชา

* Rojroongwasinkul N, Kijboonchoo K, Wimonpeerapattana W, Purttiponthanee S, Yamborisut U, Boonpraderm A, et al. SEANUTS: the nutritional status and dietary intakes of 0.5-12-year-old Thai children. Br J Nutr. 2013;110 (Suppl 3):S36-44.
** ดัดแปลงจากคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558
*** การประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค เรื่อง How to fulfill unmet nutritional needs in young children โดยสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ดูเม็กซ์ ฮาร์ท ทู ฮาร์ท คลับ
นมผงเสริมสารอาหาร สำหรับเด็กวัยกำลังโต

ช่วยเติมเต็มคุณค่าสารอาหารที่ขาดหายไป
จากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ

สารอาหาร

นมผง D มีจริง*
(235 มล.)

นมวัว 100%
ยูเอชที**
(180 มล.)

สารอาหาร

นมผง D มีจริง*
(235 มล.)

นมวัว 100%
ยูเอชที**
(180 มล.)

โปรตีน
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
วิตามินซี
วิตามินเอ
วิตามินดี
โอเมก้า 3,6,9
ดีเอชเอ
ทอรีน

ธาตุเหล็ก
สังกะสี
กรดโฟลิค
กรดแพนโทธีนิค
วิตามินอี
วิตามินเค
วิตามินบี 1
วิตามินบี 12
ใยอาหารอินนูลิน

*คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
**ข้อมูลจากตารางสารอาหารของผลิตภัณฑ์นมยูเอชที 100% ในท้องตลาด

ดูเม็กซ์ ฮาร์ท ทู ฮาร์ท คลับ
นมผงเสริมสารอาหาร สำหรับเด็กวัยกำลังโต

ช่วยเติมเต็มคุณค่าสารอาหารที่ขาดหายไป
จากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ

สารอาหาร

นมผง D มีจริง*
(235 มล.)

นมวัว 100%
ยูเอชที**
(180 มล.)

โปรตีน
แคลเซียม
ฟอสฟอรัส
วิตามินซี
วิตามินเอ
วิตามินดี
โอเมก้า 3,6,9
ดีเอชเอ
ทอรีน
ธาตุเหล็ก
สังกะสี
กรดโฟลิค
กรดแพนโทธีนิค
วิตามินอี
วิตามินเค
วิตามินบี 1
วิตามินบี 12
ใยอาหารอินนูลิน*คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
**ข้อมูลจากตารางสารอาหารของผลิตภัณฑ์นมยูเอชที 100% ในท้องตลาด

เด็กช่วงวัย 1-5 ปี ควรได้รับสารอาหารจากอาหารมื้อหลัก โดยควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ และเสริมด้วยนมจืดวันละ 2–3 แก้ว ซึ่งอาจเป็นนมผงหรือนมกล่องยูเอชที โดยนมกล่องยูเอชทีมีทั้งแบบ นมกล่องที่เป็นนมวัว 100% ซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหาร ประเภทโปรตีนและแคลเซียมเป็นหลัก แต่ก็มีนมกล่องยูเอชทีบางยี่ห้อที่มีการเติมสารอาหารต่างๆ เพื่อเสริมโภชนาการสำหรับเด็กด้วย ส่วนนมผงสำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป โดยมากผลิตจากนมวัวและมีการเติมสารอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เกลือแร่ รวมถึงใยอาหารพรีไบโอติก เพื่อโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็ก ซึ่งชนิดและปริมาณของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ จะมีมากกว่านมกล่องยูเอชทีโดยเฉพาะสารอาหารต่างๆ ที่สำคัญสำหรับเด็ก เช่น แคลเซียม และวิตามินดี ซึ่งทำงานร่วมกันในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ธาตุเหล็กและโฟเลต มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง ทั้งนี้ หากได้รับธาตุเหล็กในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยป้องกัน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้อีกด้วย แม้ว่านมผงจะมีชนิดและปริมาณสารอาหารมากกว่านมกล่องยูเอชที แต่นมกล่องยูเอชทียังคงให้คุณประโยชน์ทางด้านสารอาหารและสะดวกต่อการพกพา นมผงจึงเหมาะสำหรับชงทานที่บ้าน และนมกล่องยูเอชทีเหมาะสำหรับเมื่อลูกต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรงสมวัยให้กับลูก

20-C0538

เด็กช่วงวัย 1-5 ปี ควรได้รับสารอาหารจากอาหารมื้อหลัก โดยควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ และเสริมด้วยนมจืดวันละ 2–3 แก้ว ซึ่งอาจเป็นนมผงหรือนมกล่องยูเอชที โดยนมกล่องยูเอชทีมีทั้งแบบ นมกล่องที่เป็นนมวัว 100% ซึ่งเป็นแหล่งของสารอาหาร ประเภทโปรตีนและแคลเซียมเป็นหลัก แต่ก็มีนมกล่องยูเอชทีบางยี่ห้อที่มีการเติมสารอาหารต่างๆ เพื่อเสริมโภชนาการสำหรับเด็กด้วย ส่วนนมผงสำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป โดยมากผลิตจากนมวัวและมีการเติมสารอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เกลือแร่ รวมถึงใยอาหารพรีไบโอติก เพื่อโภชนาการและพัฒนาการสำหรับเด็ก ซึ่งชนิดและปริมาณของวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ จะมีมากกว่านมกล่องยูเอชทีโดยเฉพาะสารอาหารต่างๆ ที่สำคัญสำหรับเด็ก เช่น แคลเซียม และวิตามินดี ซึ่งทำงานร่วมกันในการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ธาตุเหล็กและโฟเลต มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง ทั้งนี้ หากได้รับธาตุเหล็กในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยป้องกัน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้อีกด้วย

แม้ว่านมผงจะมีชนิดและปริมาณสารอาหารมากกว่านมกล่องยูเอชที แต่นมกล่องยูเอชทียังคงให้คุณประโยชน์ทางด้านสารอาหารและสะดวกต่อการพกพา นมผงจึงเหมาะสำหรับชงทานที่บ้าน และนมกล่องยูเอชทีเหมาะสำหรับเมื่อลูกต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรงสมวัยให้กับลูก

20-C0538