​​​​Menu
 

ใหม่ ดูเม็กซ์ดูโกร ซูเปอร์มิกซ์

ผลิตภัณฑ์ดูเม็กซ์ดูโกร ซูเปอร์มิกซ์ สูตรใหม่พัฒนาไปอีกขั้นที่เพิ่มชนิดใยอาหารเป็น ดูโอ้ ไฟเบอร์ ใยอาหาร 2 ชนิด ได้แก่ แอลซีฟอส, และอินนูลินรวม 1000 มก. ต่อแก้ว พร้อมผงผักผลไม้ 28 ชนิด 0.2% เพื่อการเตรียมพร้อมรอบด้าน

 

สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

ใหม่ ดูเม็กซ์ดูโกร ซูเปอร์มิกซ์

ผลิตภัณฑ์ดูเม็กซ์ดูโกร ซูเปอร์มิกซ์ สูตรใหม่พัฒนาไปอีกขั้นที่เพิ่มชนิดใยอาหารเป็น ดูโอ้ ไฟเบอร์ ใยอาหาร 2 ชนิด ได้แก่ แอลซีฟอส, และอินนูลินรวม 1000 มก. ต่อแก้ว พร้อมผงผักผลไม้ 28 ชนิด 0.2% เพื่อการเตรียมพร้อมรอบด้าน

ผลิตภัณฑ์ดูเม็กซ์อื่นๆ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์
โทรหาเรา> โทรหาเรา
สนทนาสด สนทนาสด

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณแม่ท่านอื่นๆ