​​Menu

โภชนาการดีมีส่วนช่วยในการสร้างพัฒนาการที่ดีสมวัยของลูกรัก ทั้งในด้านร่างกายและสติปัญญา การได้รับสารอาหารที่หลากหลาย
และเหมาะสมอย่างครบถ้วนกับช่วงวัย จะช่วยให้ลูกรักมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เติบโตสมวัย

ดูเม็กซ์ ดูมิลค์ ฅอมพลีฅแฅร์

ผลิตภัณฑ์นมดูมิลค์ 3 พลัส, 4 พลัส ตอมพลีตแตร์ มีทั้งหมด 3 รสชาติ คือ จืด น้ำผึ้ง และหวานกลิ่นวนิลา ซึ่งมีสารอาหารต่างๆ ที่สำคัญเพื่อให้ลูกรักมีพัฒนาการที่ดีสมวัย พร้อมเติบโตแข็งแรงและมีความสุข

นมผงสำหรับเด็ก 

สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

นมผงสำหรับเด็ก 

สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

ดูเม็กซ์ ดูมิลค์ ฅอมพลีฅแฅร์

ผลิตภัณฑ์นมดูมิลค์ 3 พลัส, 4 พลัส ตอมพลีตแตร์ มีทั้งหมด 3 รสชาติ คือ จืด น้ำผึ้ง และหวานกลิ่นวนิลา ซึ่งมีสารอาหารต่างๆ ที่สำคัญเพื่อให้ลูกรักมีพัฒนาการที่ดีสมวัย พร้อมเติบโตแข็งแรงและมีความสุข

ผลิตภัณฑ์ดูเม็กซ์อื่นๆ

​​​​​​​​​​​​​​​

ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์
โทรหาเรา> โทรหาเรา
สนทนาสด สนทนาสด

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณแม่ท่านอื่นๆ