ดูเม็กซ์ ฮาร์ท ทู ฮาร์ท คลับ
ดูมิลค์ ชงทุกวัน เติบโตสมวัย
ชงทุกวัน เติบโตสมวัย

*ดูมิลค์ สูตร 3 มีวิตามินและเกลือแร่ 10 ชนิด, ดูมิลค์ สูตร 4 มีวิตามินและเกลือแร่ 11 ชนิด
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

สำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

ดูมิลค์ ชงทุกวัน เติบโตสมวัย
ดูมิลค์ ชงทุกวัน เติบโตสมวัย

*ดูมิลค์ สูตร 3 มีวิตามินและเกลือแร่ 10 ชนิด, ดูมิลค์ สูตร 4 มีวิตามินและเกลือแร่ 11 ชนิด
ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

สำหรับเด็กวัย 1 ปีขึ้นไป และทุกคนในครอบครัว

นมดูมิลค์ สูตร 3
โฉมใหม่ นมดูมิลค์ สูตร 3

พร้อมมอบโภชนาการที่ดีด้วยการคิดค้นและ
พัฒนาคุณภาพ ผสานสารอาหารหลากหลายชนิด
ที่เหมาะสมต่อวัยของลูกรักของคุณ

สั่งซื้อ นมผงดูมิลค์ สูตร 3 ได้ที่นี่
สั่งซื้อ นมผงดูมิลค์ สูตร 3 ที่ Lazada
สั่งซื้อ นมผงดูมิลค์ สูตร 3 ที่ Shopee
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ราคาประหยัด คุ้มค่า สารอาหารเต็มแก้ว
อร่อย ดื่มง่าย... ชงทุกวัน เพื่อวัยกำลังโต
วิตามินเอ
แคลเซียม
วิตามินซีและอี
วิตามินดี
ธาตุเหล็ก
ดีเอชเอ และ โอเมก้า 3, 6, 9
ใยอาหารอินนูลิน
นมดูมิลค์ สูตร 3
โฉมใหม่ นมดูมิลค์ สูตร 3

พร้อมมอบโภชนาการที่ดีด้วยการคิดค้น
และพัฒนาคุณภาพ ผสานสารอาหาร
หลากหลายชนิดที่เหมาะสมต่อวัยของ
ลูกรักของคุณ

สั่งซื้อ นมผงดูมิลค์ สูตร 3 ได้ที่นี่
สั่งซื้อ นมผงดูมิลค์ สูตร 3 ที่ Lazada
สั่งซื้อ นมผงดูมิลค์ สูตร 3 ที่ Shopee
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ราคาประหยัด คุ้มค่า สารอาหารเต็มแก้ว
อร่อย ดื่มง่าย... ชงทุกวัน เพื่อวัยกำลังโต
วิตามินเอ
แคลเซียม
วิตามินซีและอี
วิตามินดี
ธาตุเหล็ก
ดีเอชเอ และ โอเมก้า 3, 6, 9
ใยอาหารอินนูลิน
ดูมิลค์ สารอาหารเต็มแก้ว
สารอาหารเต็มแก้ว อร่อยทุกหยด แม่หมดห่วง
มีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ หลากหลายชนิด

มี แคลเซียม สูง
แคลเซียม มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง

มี วิตามินดี สูง
วิตามินดี มีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส

มี ฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัส มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรง

มี วิตามินบี 12
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง

มี ดีเอชเอ 5 มก. โอเมก้า 3, 6, 9
*ดูมิลค์ สูตร 3 มีโอเมก้า 3, 6, 9 (93, 842, 1380 มก.)
*ดูมิลค์ สูตร 4 มีโอเมก้า 3, 6, 9 (80, 722, 1183 มก.)

มี วิตามินซีและอี
วิตามินซี และ วิตามินอี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ

มี ธาตุเหล็ก
ธาตุเหล็ก ช่วยสร้างพลังงานที่ใช้ในการทำกิจกรรมของลูกในแต่ละวัน และช่วยบำรุงรักษาระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรง อีกทั้งยังจำเป็นต่อการทำงานตามปกติของสมอง

มี วิตามินเอ
วิตามินเอ มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น

มี ใยอาหารอินนูลิน
ใยอาหารอินนูลิน ช่วยปรับระบบสมดุลการขับถ่ายให้เป็นปกติ

ดูมิลค์ สารอาหารเต็มแก้ว
สารอาหารเต็มแก้ว อร่อยทุกหยด แม่หมดห่วง
ดูมิลค์ สารอาหารเต็มแก้ว
มีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ หลากหลายชนิด

มี แคลเซียม สูง
แคลเซียม มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและ
ฟันที่แข็งแรง

มี วิตามินดี สูง
วิตามินดี มีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัส

มี ฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัส มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและ
ฟันที่แข็งแรง

มี วิตามินบี 12
วิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง

มี ดีเอชเอ 5 มก. โอเมก้า 3, 6, 9
*ดูมิลค์ สูตร 3 มีโอเมก้า 3, 6, 9 (93, 842, 1380 มก.)
*ดูมิลค์ สูตร 4 มีโอเมก้า 3, 6, 9 (80, 722, 1183 มก.)

มี วิตามินซีและอี
วิตามินซี และ วิตามินอี มีส่วนช่วยในกระบวนการ
ต่อต้านอนุมูลอิสระ

มี ธาตุเหล็ก
ธาตุเหล็ก ช่วยสร้างพลังงานที่ใช้ในการทำกิจกรรมของ
ลูกในแต่ละวัน และช่วยบำรุงรักษาระบบภูมิต้านทานให้
แข็งแรง อีกทั้งยังจำเป็นต่อการทำงานตามปกติของสมอง

มี วิตามินเอ
วิตามินเอ มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น

มี ใยอาหารอินนูลิน
ใยอาหารอินนูลิน ช่วยปรับระบบสมดุลการขับถ่าย
ให้เป็นปกติ

ปริมาณอาหารสำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี ที่ควรได้รับใน 1 วัน และอาหารทดแทน**

ข้าว-แป้ง
ผัก
ผลไม้
เนื้อสัตว์
นม
ไขมัน กะทิ
น้ำตาล

3 ทัพพี
2 ทัพพี (6 ช้อนกินข้าว)
3 ส่วน
3 ช้อนกินข้าว
2 แก้ว
น้อยกว่า 3 ช้อนชา
น้อยกว่า 2 ช้อนชา

5 ทัพพี
3 ทัพพี (9 ช้อนกินข้าว)
3 ส่วน
3 ช้อนกินข้าว
3 แก้ว
น้อยกว่า 4 ช้อนชา
น้อยกว่า 3 ช้อนชา

* Rojroongwasinkul N, Kijboonchoo K, Wimonpeerapattana W, Purttiponthanee S, Yamborisut U, Boonpraderm A, et al. SEANUTS: the nutritional status and dietary intakes of 0.5-12-year-old Thai children. Br J Nutr. 2013;110 (Suppl 3):S36-44.
** ดัดแปลงจากคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558
*** การประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค เรื่อง How to fulfill unmet nutritional needs in young children โดยสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ปริมาณอาหารสำหรับเด็กอายุ 1-5 ปี
ที่ควรได้รับใน 1 วัน และอาหารทดแทน**

* Rojroongwasinkul N, Kijboonchoo K, Wimonpeerapattana W, Purttiponthanee S, Yamborisut U, Boonpraderm A, et al. SEANUTS: the nutritional status and dietary intakes of 0.5-12-year-old Thai children. Br J Nutr. 2013;110 (Suppl 3):S36-44.
** ดัดแปลงจากคู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558
*** การประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค เรื่อง How to fulfill unmet nutritional needs in young children โดยสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

ดูมิลค์ มีให้เลือกดื่ม 3 รสชาติอร่อย

กลิ่นวานิลลา

รสจืด

รสน้ำผึ้ง

ดูมิลค์ มีให้เลือกดื่ม 3 รสชาติอร่อย
ดูมิลค์ มีให้เลือกดื่ม 3 รสชาติอร่อย

กลิ่นวานิลลา

รสจืด

รสน้ำผึ้ง

วิธีการชง และ เก็บรักษานม
วิธีการชง และ เก็บรักษานม
วิธีการชง และ เก็บรักษานม
วิธีการชง และ เก็บรักษานม
วิธีการเปลี่ยนนม
วิธีการเปลี่ยนนม

การเปลี่ยนนมให้ลูกนั้น ควรเปลี่ยนทีละน้อยเพื่อให้ร่างกายลูกปรับตัว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายลูกปรับตัวได้ดี การเปลี่ยนนมทันทีอาจส่งผลต่อความไม่สุขสบายในระบบทางเดินอาหารได้ และเพื่อให้ลูกปรับตัวกับนมใหม่ได้ดีนั้น คุณแม่สามารถใช้วิธีการเปลี่ยนสูตรนมให้ลูกรัก ดังนี้

หมายเหตุ
• กรณีลูกทาน 6 ออนซ์ต่อแก้ว
• ถ้าอัตราส่วนของการชงนมสูตรใหม่และสูตรเก่าไม่เท่ากัน ให้คุณแม่ปรับปริมาณ
นมผงและน้ำต้มสุกให้ถูกต้องก่อนชงให้ลูกน้อย

นมใหม่      นมเดิม

วิธีการเปลี่ยนนม
วิธีการเปลี่ยนนม

การเปลี่ยนนมให้ลูกนั้น ควรเปลี่ยนทีละน้อยเพื่อให้ร่างกายลูกปรับตัว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลา
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายลูกปรับตัวได้ดี การเปลี่ยนนมทันทีอาจส่งผลต่อความไม่สุขสบายในระบบทางเดินอาหารได้ และเพื่อให้ลูกปรับตัวกับ
นมใหม่ได้ดีนั้น คุณแม่สามารถใช้วิธีการเปลี่ยน
สูตรนมให้ลูกรัก ดังนี้

หมายเหตุ
• กรณีลูกทาน 6 ออนซ์ต่อแก้ว
• ถ้าอัตราส่วนของการชงนมสูตรใหม่และสูตรเก่าไม่เท่ากัน ให้คุณแม่
ปรับปริมาณนมผงและน้ำต้มสุกให้ถูกต้องก่อนชงให้ลูกน้อย

นมใหม่      นมเดิม

สั่งซื้อ นมผงดูมิลค์ สูตร 3 ที่ Lazada
สั่งซื้อ นมผงดูมิลค์ สูตร 3 ที่ Shopee

20-C0593

สั่งซื้อ นมผงดูมิลค์ สูตร 3 ที่ Lazada
สั่งซื้อ นมผงดูมิลค์ สูตร 3 ที่ Shopee

20-C0593