ฟอสฟอรัสสูง

เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟัน

วิตามินเอสูง

มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย
ช่วยในการมองเห็น

วิตามินบี 12สูง

มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

วิตามินซีและอีสูง

มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ

วิตามินดีสูง

ช่วยดูดซึมแคลเซียม และฟอสฟอรัส

ฟอสฟอรัสสูง

เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟัน

วิตามินเอสูง

มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย
ช่วยในการมองเห็น

วิตามินบี 12สูง

มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

วิตามินซีและอีสูง

มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ

วิตามินดีสูง

ช่วยดูดซึมแคลเซียม และฟอสฟอรัส

ดูมิลค์ สูตร 3

สำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว

ดูมิลค์ สูตร 4

สำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว

วิธีการเปลี่ยนนม

การเปลี่ยนนมให้ลูกนั้น ควรเปลี่ยนทีละน้อย เพื่อให้ร่างกายลูกปรับตัว
ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายลูกปรับตัวได้ดี
การเปลี่ยนนมทันทีอาจส่งผลต่อความไม่สุขสบายในระบบทางเดินอาหารได้
และเพื่อให้ลูกปรับตัวกับนมใหม่ได้ดีนั้น คุณแม่สามารถ ใช้วิธีการเปลี่ยนสูตรนม
ให้ลูกรักดังนี้

วิธีการเปลี่ยนนม

การเปลี่ยนนมให้ลูกนั้น ควรเปลี่ยนทีละน้อย เพื่อให้ร่างกาย
ลูกปรับตัว ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
เพื่อให้ร่างกายลูกปรับตัวได้ดี การเปลี่ยนนมทันที อาจส่งผล
ต่อความไม่สุขสบาย ในระบบทางเดินอาหารได้ และเพื่อให้ลูก
ปรับตัวกับนมใหม่ได้ดีนั้น คุณแม่สามารถใช้วิธี
การเปลี่ยนสูตรนมให้ลูกรักดังนี้

ดูมิลค์ สูตร 3

สำหรับเด็ก 1 ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัว

ดูมิลค์ สูตร 4

สำหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว