พัฒนาการด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมเด็กวัย 3 ปีขึ้นไป

  • 9 คนถูกใจ
  • 6 คนอ่าน
การพัฒนาการด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมเด็กวัย 3 ปีขึ้นไป

พัฒนาการของลูกวัย 3 ปี มีอะไรบ้าง?
•ลูกจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้น ช่างสงสัยและชอบเคลื่อนไหว วิ่งเล่น อยากรู้อยากเห็นและมีจินตนาการ ลูกจะเริ่มสำรวจสิ่งต่างๆ
•เริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เริ่มค้นหาและอยากรู้เกี่ยวกับคนและสิ่งของต่างๆ เริ่มมีคำถามและหาเหตุผล คำตอบหรือทางแก้ปัญหา ช่วงวัยนี้ คุณจะได้ยินคำถามว่า “ทำไม” บ่อยมากขึ้น ดังนั้นควรให้ความสนใจ ใส่ใจ และให้คำชมเชยต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมของลูก ก็จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านนี้เพิ่มขึ้น
•เด็กวัยนี้ยังชอบเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของคน เพราะฉะนั้นคุณแม่และสมาชิกอื่นๆ ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกปฎิบัติตาม
•เขาจะสนใจและสนุกกับการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ และการมีส่วนร่วม
•การใช้ภาษาเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น และดีพอในการพูดคุยให้เข้าใจได้ สามารถพูดและเสนอความคิดต่างๆ ของตัวเองได้แล้ว และเริ่มเรียนรู้การทำความรู้จักเพื่อนใหม่และรู้สึกสนุกในความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่ได้มา

เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือกิจกรรมต่างๆ ต้องการสำรวจ ทดสอบ และหาประสบการณ์จากสิ่งต่างๆ ดังนั้น หากคุณแม่ช่วยให้พวกเขามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการ ใส่ใจทุกรายละเอียดในสิ่งที่ลูกทำ จะช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตและทักษะต่างๆของลูกได้

นอกจากนี้ คุณแม่อาจหาเวลาว่างสัปดาห์ละ 1 วันเพื่อทำกิจกรรมกับลูก เช่น การเล่นในสนามนอกบ้าน การทำงานฝืมือง่ายๆ เพื่อให้คุณและลูกมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ​​​​
phone chat email

เคล็ดลับน่ารู้สำหรับคุณ

เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นแม่ ด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา


ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์
โทรหาเรา> โทรหาเรา
สนทนาสด สนทนาสด

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณแม่ท่านอื่นๆ