โคเลสเตอรอลในเด็ก...ดูแลอย่างไร?

  • 2 คนถูกใจ
  • 8 คนอ่าน
การควบคุมโคเลสเตอรอลให้ลูกน้อย
หากเด็กเล็กมีปัญหาเรื่องระดับโคเลสเตอรอลจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อเนื่องไปตลอดชีวิตได้
ดังนั้นเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรงและสุขภาพดี คุณควรดูแลให้ลูกทานอาหารที่มีโคเลสเตอรอลต่ำ หลีกเลี่ยงการทานอาหารฟาสท์ฟูดต่างๆ 


คุณแม่สามารถส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยการทานในวัยเด็กของลูกได้ โดยให้ลูกทานอาหารที่มีไขมันต่ำแต่มีคุณค่าสารอาหารสูงตั้งแต่วัยก่อนเข้าโรงเรียน ทานเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งปรุงอาหารสุขภาพเหล่านี้ให้ลูกทานที่บ้านหรือนำไปโรงเรียนด้วย

มีงานวิจัยที่ทำการวัดระดับโคเลสเตอรอลในเด็กก่อนวัยเรียนอายุ
3-4 ปี และได้วัดอีกครั้ง 5 ปีต่อมา เปรียบเทียบเมื่อพวกเขาอายุ 8 ปี พบว่า “แม้ว่าเด็กเล็กที่มีระดับโคเลสเตอรอลปกติ กลับมีความเสี่ยงต่อภาวะโคเลสเตอรอลสูงใน 5 ปีต่อมาได้” การค้นพบนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าโคเลสเตอรอลสูงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

การมีระดับโคเลสเตอรอลสูงมีผลสืบเนื่องจากพันธุกรรมด้วย ทางช่วยเหลือคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ค่อยๆงดอาหารฟาสท์ฟู้ดต่างๆ ก็จะช่วยลดภาวะโคเลสเตอรอลสูงในเด็กก่อนวัยเรียนได้ และยังช่วยป้องกันลูกจากโรคเรื้อรังต่างๆ ในอนาคตด้วย ​

​​​​​
phone chat email

เคล็ดลับน่ารู้สำหรับคุณ

เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นแม่ ด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา


ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์
โทรหาเรา> โทรหาเรา
สนทนาสด สนทนาสด

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณแม่ท่านอื่นๆ