กิจกรรมและโปรโมชั่น
 ดูมิลค์โชค 2 ชั้น ลุ้นจักรยานยนต์ ซูซูกิ แสมชใบอนุญาตเลขที่ ๑๗๘ – ๑๘๔/ ๒๕๖๑ ออก ณ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดูมิลค์โชค 2 ชั้น ลุ้นจักรยานยนต์ ซูซูกิ แสมช

 • กติกา: ซื้อผลิตภัณฑ์ดูมิลค์สูตรใด รสใด ขนาดใดก็ได้ จากทางร้านค้าที่ร่วมรายการ (ร้านตะวันออกค้าปลีก, ร้านเอส. อาร์. ซูเปอร์มาร์ท, ร้านยงสงวน, ร้านตั้งหงี่สุน, ร้านชุมพรโอเชียน, ร้านศรีสมัยปัตตานี และร้านแฟมิลี่ไฮเปอร์) เขียนชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านหลังใบเสร็จรับเงิน หรือคูปองชิงโชคจากทางดูเม็กซ์ และนำไปส่งในกล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 24 กรกฎาคม 2561
 • รางวัล: มอเตอร์ไซต์ Suzuki smash 115 JA มูลค่า 34,500 บาท (รวม VAT) จำนวน 1 รางวัลต่อ ผู้โชคดี 1 ร้านค้า รวมทั้งหมด 7 ร้านค้า จำนวน 7 คัน รวมมูลค่า 241,500 บาท
 • เงื่อนไข: จับรางวัลทั้ง 7 รางวัล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 31 ส.ค.61 ผ่านทางhttps://www.facebook.com/DumexHeartToHeartClub และ www.dumex.co.th
 • พนักงาน บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด และสิ้นสุด
 • ผู้โชคดียินยอมให้ บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จ่ายค่าตอบแทน
 • การติดต่อผู้โชคดีและการรับรางวัล
 • บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่เขียนมาร่วมชิงโชค หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด สำเนาสูติบัตร มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ร้านค้าที่ผู้โชคดีได้รางวัล และขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลเฉพาะผู้โชคดีที่แสดงหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น ในวันเเละเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งเเต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง หรือมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยราชการเพื่อประโยชน์ของราชการต่อไป
 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดการชิงโชคนี้
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
phone chat email

ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์
โทรหาเรา> โทรหาเรา
สนทนาสด สนทนาสด

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณแม่ท่านอื่นๆ