กิจกรรมและโปรโมชั่น
 ใบอนุญาตเลขที่ ๒๗ – ๒๙/ ๒๕๖๑ ออกณ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีกติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม Dumilk Scholarship Campaign

 • เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดูมิลค์ ลอกสติ๊กเกอร์บนถุงออก กดรหัสและสัญลักษณ์บนถุงแล้วโทรออก พร้อมกับเก็บถุงดูมิลค์ที่มีรหัสนั้นไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์
 • ถุงดูมิลค์ที่ใช้ร่วมรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวรหัสและ/หรือรอยแก้ไขอื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสบนถุงของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษเเล้วตัดเป็นชิ้นส่วน เเล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 • จับรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 60 รางวัล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จับรางวัลครั้งที่2 จำนวน 60 รางวัล ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 จับรางวัลครั้งที่3 จำนวน 80 รางวัล ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง https://www.facebook.com/DumexHeartToHeartClub, www.dumex.co.th ในวันที่ 28 พฤษภาคม, 27 มิถุนายน, 27 กรกฎาคม 2561
 • มูลค่าของสร้อยคอทองคำ เป็นราคา ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • พนักงาน บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด และสิ้นสุด
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุ 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 • ผู้โชคดียินยอมให้ บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จ่ายค่าตอบแทน

การติดต่อผู้โชคดีและการรับรางวัล

 • บริษัทฯ จะติดต่อประสานไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านทางโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่เขียนมาร่วมชิงโชค หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้โชคดีติดต่อขอรับของรางวัลที่บริษัท T Group Holding(Thailand) CO., LTD 87/72 ชั้น4 ตึกโมเดิร์นทาวน์ ซอยสุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี กรณีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีลำดับถัดไป
 • ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยผู้โชคดีต้องนําหลักฐานอันประกอบด้วยบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (ทั้งฉบับจริง และสำเนา) , ซิมโทรศัพท์ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม, สำเนาสูติบัตรของบุตร และถุงดูมิคล์ที่มีรหัสถูกต้องตามประกาศ มาเป็นหลักฐานยืนยันในการขอรับรางวัล ด้วยตนเองที่บริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่แสดงหลักฐานการรับรางวัลครบเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ครั้งเท่านั้น ตลอดการชิงโชคนี้
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีเเล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 24 กรกฎาคม 2561

ของรางวัล

สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวนทั้งหมด 200 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท)

จับรางวัลครั้งที่1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ประกาศรางวัล 28 พฤษภาคม 2561 : สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวนทั้งหมด 60 รางวัล

จับรางวัลครั้งที่2 วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ประกาศรางวัล 28 มิถุนายน 2561 : สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวนทั้งหมด 60 รางวัล

จับรางวัลครั้งที่3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ประกาศรางวัล 28 กรกฎาคม 2561 : สร้อยคอทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวนทั้งหมด 80 รางวัล ​

phone chat email

ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์
โทรหาเรา> โทรหาเรา
สนทนาสด สนทนาสด

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณแม่ท่านอื่นๆ