กิจกรรมและโปรโมชั่น
 เอกสารชี้แจง - กรณี ลูกค้าซื้อนมผง แล้วพบว่าเป็นเกลือบรรจุในซองผลิตภัณฑ์จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊คของผู้บริโภครายหนึ่งเกี่ยวกับการซื้อนมผงสำหรับเด็ก เมื่อเปิดกล่องออกมาแล้วพบว่าเป็นเกลือนั้น ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าในโรงงานของเราไม่มีการใช้เกลือในกระบวนการผลิต และเกลือที่พบในผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาจากกระบวนการผลิตแต่อย่างใด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง และมีขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดก่อนออกจากโรงงาน ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารระดับสากล และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย อาทิ เครื่อง x-ray ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม กล้อง CCTV ตรวจสอบการทำงานในสายการผลิตและคลังสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability process) ที่รัดกุม

ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ ในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการผลิต การบรรจุ การจัดเก็บสินค้า และการกระจายสินค้า หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์นี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

บริษัทฯ ขอแนะนำผู้บริโภคให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยบรรจุภัณฑ์ภายนอกต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยฉีกขาด และเมื่อเปิดกล่องกระดาษ ซองฟอยด์บรรจุนมภายในต้องมีสภาพสมบูรณ์ ปิดผนึกสนิทแน่นหนา มีเลขที่ล๊อตผลิต วันผลิต วันหมดอายุ ที่ตรงกับบรรจุภัณฑ์ภายนอก

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การผลิตในทุกขั้นตอนกระทำด้วยความใส่ใจอย่างสูงสุดในด้านความปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ ศูนย์แคร์ไลน์ของดูเม็กซ์ โทร. 0-2740-3400 หรือเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/DumexHeartToHeartClub

สื่อมวลชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
เสาวภา สุคันธี หรือ ศุภลักษณ์ หมื่นจร
โทร. 081 844 5417 / 083 170 4510
อีเมล์
sskuntee@hkstrategies.com
smuenjorn@hkstrategies.com

​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
phone chat email

ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ ส่งอีเมล์
โทรหาเรา> โทรหาเรา
สนทนาสด สนทนาสด

ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์กับคุณแม่ท่านอื่นๆ